Veelgestelde vragen

Het pensioenstelsel gaat veranderen. Uiterlijk in 2028 moeten alle pensioenfondsen overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Maar waarom komt er eigenlijk een vernieuwd pensioenstelsel? Hoe gaat het er uit zien? En wat betekent het voor u?

Op deze pagina houden we u op de hoogte via veelgestelde vragen en antwoorden. We werken deze pagina regelmatig bij.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan, of gaan ondernemen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel op deze ontwikkelingen aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

In het nieuwe pensioenstelsel komen 2 soorten pensioenregelingen. De ene regeling kenmerkt zich door meer solidariteit, de andere door meer flexibiliteit. Hoe de pensioenregeling er straks uit gaat zien, hangt ook af van de keuzes die de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) maken. Cao-partijen in de sector Woondiensten en SPW hebben hierin de voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire premieregeling. 

In grote lijnen komen de veranderingen hierop neer:

  • Deelnemers zien hoe groot hun persoonlijke pensioenvermogen is.
  • De pensioenpremie wordt het uitgangspunt: werkgevers en werknemers betalen samen een pensioenpremie. De pensioenpremies worden belegd. Het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten.
  • Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, kan het pensioen worden verlaagd. Wel komt er naar verwachting een buffer om grote schommelingen te voorkomen.

Meer over wat er gaat veranderen leest u hier.

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. De wet is op 1 juli 2023 ingegaan. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen in Nederland aangepast zijn aan de nieuwe regels. De meeste pensioenfondsen willen de overstap naar de nieuwe regels al eerder maken. SPW stapt op 1 januari 2026 over. 

Samen met sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) gaan we aan de slag met de nieuwe regels. Wij maken een nieuwe pensioenregeling. Samen met sociale partners heeft SPW de voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire premieregeling. 

Momenteel beoordelen we samen met de sociale partners hoe we zo goed mogelijk kunnen overgaan op de nieuwe regelingen. We maken bijvoorbeeld afspraken over de manier waarop de pensioenen het beste kunnen worden omgezet naar de nieuwe regels. Hierbij houden we de belangen van alle deelnemers – mensen die pensioen opbouwen en mensen die al pensioen krijgen - goed in de gaten. Dit zijn we wettelijk verplicht. 

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beoordelen of pensioenfondsen alle belangen zorgvuldig afwegen. Ook moeten de automatiseringssystemen worden aangepast. Zo bereidt SPW zich stap voor stap voor op de nieuwe regels voor pensioen.

We stappen op 1 januari 2026 over naar de nieuwe pensioenregeling. Pas dan verandert er iets voor u. Wij informeren u dan over uw pensioenbedragen. Daarbij leggen we goed uit wat u had aan pensioen in de oude pensioenregeling en wat dit wordt in de nieuwe pensioenregeling. In de tussentijd houden wij u op de hoogte van alle veranderingen.

Ja. Als u met pensioen bent, gaan de nieuwe regels ook voor u gelden.

Die vraag is lastig te beantwoorden. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn en iedere situatie uniek is, verwachten experts dat de gemiddelde Nederlander er in het vernieuwde pensioenstelsel er iets op vooruit gaat. Dat heeft te maken met het feit dat er minder buffers nodig zijn. Winsten op de beleggingen kunnen eerder worden uitgedeeld. Maar, in slechte tijden kan het pensioen ook eerder worden verlaagd. 

Uw opgebouwde pensioen verhuist waarschijnlijk mee naar het vernieuwde pensioenstelsel. De sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) nemen hierover een beslissing. Het besluit geldt voor iedereen. U kunt niet zelf kiezen.

In het vernieuwde pensioenstelsel krijgt iedereen een persoonlijk pensioenvermogen. Dit betekent dat het pensioen dat u nu heeft opgebouwd, wordt omgerekend naar uw persoonlijk pensioenvermogen. Dit gebeurt zeer zorgvuldig. Ook de toezichthouder kijkt goed mee.

Hoe deze berekening er precies uitziet, is nog niet helemaal duidelijk. De nieuwe pensioenwet geeft aan welke rekenmethoden pensioenfondsen hiervoor moeten gebruiken. Er wordt zorgvuldig gekeken of het overzetten evenwichtig is. En er geen groepen onevenredig benadeeld worden.

Met bedrag ineens kan u maximaal 10% van uw pensioenvermogen opnemen als u met pensioen gaat. Het is nog niet duidelijk wanneer dit ingaat. Dit staat niet in de nieuwe pensioenwet, maar in een andere wet. De politiek beslist hierover.

Lees meer over bedrag ineens.

Wij bepalen samen met de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) wat voor onze deelnemers, gepensioneerden en werkgevers de beste afspraken zijn. Werkgevers en werknemers zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur van het pensioenfonds. Ook kijken vertegenwoordigers van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers mee, bijvoorbeeld in het Verantwoordingsorgaan.

Nee, u kunt hier als individu geen bezwaar tegen maken. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) bepalen hoe de nieuwe pensioenregeling er in het vernieuwde stelsel uit gaat zien. Zij bepalen ook of uw bestaande pensioenaanspraken wel of niet worden omgezet naar de nieuwe regeling. U kunt via uw werknemersorganisatie (vakbond) invloed uitoefenen op deze keuzes. Het is volgens de wet niet mogelijk om individueel bezwaar te maken tegen de omzetting van uw pensioen.

We houden u de komende jaren graag op de hoogte over het vernieuwde pensioenstelsel en wat dit betekent voor de pensioenregeling van SPW.

Op de hoogte blijven?

Als er nieuws is, dan informeren we u daarover op onze website en in onze nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan nu aan.