Onbetaald verlof

Gaat uw werknemer (gedeeltelijk) met onbetaald verlof, zoals bijvoorbeeld aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof of een sabbatical? Er zijn een aantal zaken die u met uw werknemer moet afspreken.

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werknemer pensioenpremie blijven doorbetalen. Hoe u en uw werknemer de premie verdelen, hangt af van de afspraken die u samen maakt. SPW int premies altijd bij u, de werkgever. U berekent de premies door aan uw werknemer.

Sinds 1 augustus 2018 is de CAO Woondiensten met betrekking tot ouderschapsverlof gewijzigd. Er is vastgelegd dat de werkgever het werkgeversdeel verplicht doorbetaalt tijdens het ouderschapsverlof. De werknemer betaalt zelf het werknemersdeel.

Sinds 1 juli 2020 kan uw werknemer als partner bij de geboorte van een kind aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit geboorteverlof van maximaal 5 weken ontvangt uw werknemer een uitkering van UWV. Dit gaat meestal via u. Maar UWV kan de uitkering ook direct aan uw werknemer betalen. Als uw werknemer met aanvullend geboorteverlof gaat, blijft deze pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werknemer pensioenpremie doorbetalen. Hoe u en uw werknemer de premie verdelen tijdens deze verlofperiode, hangt af van wat u samen afspreekt. U bent als werkgever niet wettelijk verplicht de pensioenpremie door te betalen. Kiest u ervoor de premie tijdens het aanvullend geboorteverlof niet te betalen? Dan kan uw werknemer beslissen de pensioenpremie in zijn totaal zelf te betalen of de pensioenopbouw te onderbreken.  

U bespreekt met uw werknemer: 

  1. Of u bereidt bent pensioenpremie op basis van het gebruikelijke pensioengevend salaris door te betalen.
  2. Hoe u de pensioenpremie verdeelt en wie welk deel betaalt. 
  3. Betaalt u geen pensioenpremie door? Dan kan uw werknemer kiezen zelf de totale pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel) te betalen. 
  4. Kan of wil uw werknemer niet de totale pensioenpremie betalen? Dan kiest deze voor tijdelijk stopzetten van de pensioenopbouw. Dit moet uw werknemer ons melden met het Aanvraagformulier Onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij pensioen opbouwen. Uw werknemer kan ervoor kiezen de pensioenopbouw tijdelijk stopzet. Dit moet uw werknemer aangeven bij ons met het Aanvraagformulier Onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof. Uw werknemer moet dit uiterlijk één maand voor het verlof schriftelijk aanvragen. Bij aanvullend geboorteverlof is de aanvraagtermijn flexibeler, maar moeten wij de aanvraag wel vóór het ingaan van het verlof ontvangen. Wil uw werknemer de pensioenopbouw door laten lopen? Dan hoeft uw werknemer niets door te geven aan SPW. Maar afspraken met u maken over het betalen van de premies. 

Uw werknemer kan de gevolgen van een tijdelijke onderbreking van de pensioenopbouw bekijken in Mijn SPW bij ‘Overzicht & Inzicht’ onder ‘Wat als … meer of minder werken'.

Uw werknemer blijft tijdens het verlof verplicht verzekerd voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. De risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid en premies voor WIA-plus/WGA-hiaat en WIA-Excedent worden tijdens het verlof dus gewoon doorbetaald. U kunt deze niet stopzetten. Bij 'Overzicht premies en kengetallen' kunt u de hoogte van de premiepercentages bekijken.