De verdeling van de pensioenpremie bij (on)betaald verlof

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werknemer pensioenpremie blijven doorbetalen. Hoe u en uw werknemer de premie verdelen, hangt af van de afspraken die u samen maakt. SPW int premies altijd bij u, de werkgever. U berekent de premies door aan uw werknemer.

De verdeling van de pensioenpremie bij (on)betaald verlof

Soort verlofStandaard
verdeling
premie
Speciale
afspraak
werkgever-
werknemer
Bijzonderheden
Onbetaald verlofWerkgever en
werknemer
betalen ieder hun eigen
deel zoals in de cao
vastgelegd
vanaf 1-1-2022
n.v.t.De werknemer heeft
reglementair de keuze
om de
pensioenopbouw
tijdelijk te beëindigen
(bijvoorbeeld omdat
hij/zij de
pensioenpremie niet
kan/wil betalen tijdens
de periode van
onbetaald verlof). In
dat geval is de
werkgever ook niet
verplicht om de
pensioenpremie af te
dragen. In die situatie
moet wel de
risicopremie t.b.v.
arbeidsongeschiktheid
en overlijden door de
werknemer worden
afgedragen. Het
tijdelijk onderbreken
van de
pensioenopbouw
moet schriftelijk
aangevraagd worden
Ouderschaps-
verlof
Werkgever en
werknemer
betalen ieder
hun eigen
deel zoals in
de cao
vastgelegd
vanaf 1-8-
2018
n.v.t.Eerste 9 weken
betaald via UWV. De
werknemer heeft
reglementair de keuze
om de
pensioenopbouw die
betrekking heeft op
het ouderschapsverlof
tijdelijk te beëindigen
(bijvoorbeeld omdat
hij/zij de
pensioenpremie niet
kan/wil betalen tijdens
de periode van
onbetaald verlof). In
dat geval is de
werkgever ook niet
verplicht om de
pensioenpremie af te
dragen. In die situatie
moet wel de
risicopremie t.b.v.
arbeidsongeschiktheid
en overlijden door de
werknemer worden
afgedragen. Het
tijdelijk onderbreken
van de
pensioenopbouw
moet schriftelijk
aangevraagd worden
GeboorteverlofWerkgever en
werknemer
betalen ieder
hun eigen
deel, omdat
het salaris
tijdens
geboorteverlof
wordt
doorbetaald
n.v.t.Geboorteverlof is 1x
de wekelijkse
arbeidsduur.
Aanvullend
geboorteverlof
Werkgever en
werknemer
betalen ieder
hun eigen
deel over de
15%
aanvulling van
de werkgever
(werkgever
vult UWV
- uitkering
(70%) aan
naar 85% van
het overeen-
gekomen loon
zoals in de
CAO
vastgelegd
vanaf 1-7-
2022)
Werkgever en
werknemer
stemmen
voorafgaand
aan het
aanvullend
geboorteverlof
af hoe de
premie-
verdeling plaats
vindt over 85%
van het
pensioengevend
loon waarvoor
geen salaris
(alleen UWV-
uitkering van
70%) wordt
uitgekeerd
 
De werkgever is niet
verplicht om over 85%
van het
pensioengevend loon
pensioenpremie af te
dragen. Daarnaast
heeft de werknemer
reglementair de keuze
om de
pensioenopbouw die
betrekking heeft op
het aanvullend
geboorteverlof tijdelijk
te beëindigen
(bijvoorbeeld omdat
hij/zij de
pensioenpremie niet
kan/wil betalen tijdens
de periode van
onbetaald verlof). In
dat geval is de
werkgever ook niet
verplicht om de
pensioenpremie over
15% van het
pensioengevend loon
af te dragen. In die
situatie moet wel de
risicopremie t.b.v.
arbeidsongeschiktheid
en overlijden door de
werknemer worden
afgedragen. Het
tijdelijk onderbreken
van de
pensioenopbouw
moet schriftelijk
aangevraagd worden