Onbetaald verlof

U gaat voor een bepaalde periode met verlof. Bijvoorbeeld omdat u voor uw kind(eren) gaat zorgen of een lange reis wilt maken. Uw verlof kan betaald of onbetaald zijn. Dat hangt af van welk soort verlof u opneemt en de afspraken die uw werkgever hierover heeft gemaakt.

Als u met onbetaald verlof gaat, krijgt u géén loon. Soms krijgt u wel een UWV-uitkering. Omdat u tijdens uw verlof vaak niet uw gebruikelijke salaris krijgt, noemen wij het onbetaald verlof. Als u met betaald of onbetaald verlof bent, bouwt u pensioen op. Dat betekent dat er pensioenpremie betaald moet worden. U bespreekt voordat u met verlof gaat met uw werkgever welk verlof u opneemt. En wat dit verlof betekent voor het betalen van de pensioenpremie door uzelf en uw werkgever.

Bij onbetaald verlof zoals aanvullend geboorteverlofbetaald ouderschapsverlof en levensloopverlof blijft het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid verzekerd bij SPW. Hiervoor blijft u risicopremie betalen. U kunt deze premie niet stopzetten.

Als u met onbetaald verlof gaat, blijft u pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werkgever pensioenpremie doorbetalen. Hoe u en uw werkgever de premie verdelen, hangt af van de afspraken die u en uw werkgever hierover maken. 

Sinds 1 augustus 2018 is de cao woondiensten met betrekking tot ouderschapsverlof gewijzigd. Er is vastgelegd dat de werkgever het werkgeversdeel doorbetaalt tijdens het ouderschapsverlof. Zelf blijft u het werknemersdeel betalen. Neem voor meer informatie contact op met uw werkgever.

Onderbreking van de opbouw van pensioen

Wilt of kunt u geen pensioenpremie betalen tijdens uw verlof, dan kunt u een verzoek indienen om uw pensioenopbouw tijdelijk stop te zetten. Dit noemen wij onderbreking van de opbouw van het pensioen. Kiest u voor onderbreking? Dan kunt u dit niet meer ongedaan maken.

Wilt u uw pensioenopbouw onderbreken? Dan moet u dat zelf bij ons aanvragen. Dit kunt u alléén schriftelijk doen. Vul het aanvraagformulier ‘Aanvraag onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof’ in en onderteken dit. Heeft u een partner? Dan moet ook uw partner dit aanvraagformulier ondertekenen. Stuur het formulier uiterlijk 1 maand voor de ingang van uw onbetaald verlof (of levensloopverlof).

De risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid kunt u niet stopzetten. Tijdens uw verlof blijft u verzekerd en behoudt u het recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en uw nabestaanden bij overlijden. 

Gebruik de rekensheet 'Onbetaald verlof' om te zien hoeveel voortzetting of onderbreking van de pensioenopbouw u kost. Let op: de 'rekensheet Onbetaald verlof(Excel-document) kunt u alleen gebruiken als u deze eerst opslaat op uw computer.

Hieronder leest u de stappen:

  • Klik op uw rechtermuisknop en kies voor 'Link opslaan als..' of 'Doel opslaan als...'.
  • Open het document en klik op 'Bewerken inschakelen'
  • Vul uw gegevens in salaris, aantal uren dat u normaal werkzaam bent en het aantal uren dat u werkzaam bent in de verlofperiode
  • Zie vervolgens direct welke gevolgen dit heeft voor uw pensioenpremie en zie ook meteen hoeveel pensioen u minder opbouwt bij onderbreking van uw pensioenopbouw

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u ook als u onbetaald verlof wilt opnemen weet dat u op ons kunt rekenen. Is het financieel voor u niet mogelijk uw pensioenpremie zelf te betalen tijdens uw verlof? U kunt dan uw pensioenopbouw tijdelijk stopzetten. Dat heeft wel gevolgen voor uw uiteindelijke pensioen. Wij helpen u om de verschillende mogelijkheden door te rekenen. Zo maakt u de beste keuze. Bij SPW heeft u immers de ruimte om zelf te kiezen, wat u wilt met uw pensioen. Ook dit is 1 van onze pensioenbeloften.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW