Wij verhogen per 1 oktober 2022 de pensioenen

9 september 2022

Bouwt uw werknemer pensioen op bij SPW? Dan verhogen wij het pensioen per 1 oktober met 1,20%. Omdat de overheid de regels per 1 juli vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel heeft aangepast, kan dat. We realiseren ons dat het hier gaat om een kleine verhoging in vergelijking met de huidige inflatie.

Waarom kunnen we de pensioenen verhogen?

Er zijn aanvullende regels voor het verhogen van pensioenen. Vanaf 1 juli 2022 mag een pensioenfonds de pensioenen ook verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. 

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen nu én in de toekomst.

SPW heeft de ambitie om de pensioenen te verhogen

Wij besluiten elk jaar of wij kunnen verhogen. Er moet namelijk genoeg financiële ruimte zijn om dat te kunnen doen. Per 1 januari 2022 konden wij een deel van onze ambitie realiseren. Door gebruik te maken van de aanvullende mogelijkheid kunnen we dat ook doen voor het resterende deel van onze ambitie in 2022. 

Over wel of niet verhogen per 1 januari 2023 besluiten wij in december. Ook dan zijn wij afhankelijk van de regels die gelden voor indexeren. En onze financiele situatie op dat moment.