De ingangsdatum Wet toekomst pensioenen is uitgesteld

7 oktober 2022

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft bekendgemaakt dat de Wet toekomst pensioenen later ingaat. Deze vernieuwde regels voor pensioen zouden eigenlijk op 1 januari 2023 gaan gelden. Maar voor de behandeling in de Tweede Kamer is meer tijd nodig, laat minister Schouten weten. Als alles volgens plan verloopt, gaat de wetgeving nu op 1 juli 2023 in. Het uitstellen van de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen heeft geen gevolgen voor uw werknemers.

Op dit moment bespreekt de Tweede Kamer de vernieuwde regels voor pensioen. Na behandeling in de Tweede Kamer gaat de conceptwet nog naar de Eerste Kamer.

Veel blijft hetzelfde

De vernieuwde regels voor pensioen moeten de basis leggen onder een pensioenstelsel dat beter werkt. Want als het nu goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. En ook voor mensen die vaak van werkgever wisselen, werken de oude pensioenregels niet goed. Tegelijkertijd blijven veel dingen ook hetzelfde. Zo blijfven uw werknemers AOW ontvangen en krijgen zij na pensionering de rest van hun leven pensioen. En als uw werknemer overlijdt voordat hij met pensioen gaat, ontvangt de (ex-)partner een nabestaandenpensioen.

We streven naar overstappen in 2026

Het uitstel van de ingangsdatum van de nieuwe regels voor pensioen heeft geen gevolgen voor SPW. Wij streven er nog steeds naar om 1 januari 2026 over te gaan op het vernieuwde stelsel. 

Lees meer over het vernieuwde pensioenstelsel.

We houden u op de hoogte

De vernieuwde regels voor pensioen worden nog verder uitgewerkt. Zodra duidelijk is wat ze voor SPW en het pensioen betekenen, leest u dat hier op de website en in onze nieuwsbrieven. Ook kunt u kijken op 'Werken aan ons nieuwe pensioen.nl', een speciale site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die volledig in het teken staat van nieuws en informatie over het vernieuwde pensioenstelsel.