Generatiepact Woondiensten verlengd tot 1 april 2025

6 mei 2022

De regeling, zoals in 2019 overeengekomen door CAO-partijen, blijft van kracht. Het Generatiepact Woondiensten heeft op dit moment een looptijd tot 1 april 2025. Nieuw is dat maatwerk op corporatieniveau mogelijk is. U heeft de vrijheid in overleg met uw ondernemingsraad in positieve zin voor uw werknemer een lagere instapleeftijd dan 63 jaar mogelijk te maken. Ook heeft u de mogelijkheid een andere variant te kiezen dan 80% werken, 90% loon en 100% pensioen, waarbij de 100% pensioenopbouw altijd geldt. Voorwaarde blijft dat de vrijgekomen uren worden herbezet met medewerkers onder de 35 jaar. Bij voorkeur op corporatieniveau, maar als dit niet lukt, op brancheniveau.

Heeft uw werknemer al een aanvraag gedaan?

En is deze aanvraag tot deelname aan het generatiepact ‘geparkeerd’? Uw werknemer hoeft niet opnieuw de aanvraagtermijn van 4 maanden te doorlopen. Deze aanvraagtermijn wordt verminderd met het deel van de aanvraagtermijn dat al in 2021 is verstreken. Wel moet er rekening gehouden worden met enige voorbereidingstijd. De aanvraagtermijn die overblijft is (maximaal) 2 maanden gerekend vanaf 13 april 2022. Dit geeft u als werkgever de tijd alles goed voor te bereiden en te zorgen voor vervanging.

Nieuwe aanvragen voor uw werknemers van 63 jaar of ouder

Voor uw werknemers die nog geen aanvraag hebben ingediend, op 13 april 2022 63 jaar of ouder zijn en graag willen deelnemen aan het generatiepact geldt: 

  • zij kunnen vanaf nu een aanvraag indienen 
  • voor hen geldt een verkorte aanvraagtermijn van 2 maanden die ingaat vanaf het moment van (opnieuw) indienen van hun aanvraag op voorwaarde dat zij hun aanvraag voor 13 mei 2022 indienen

Voor alle overige situaties blijft de aanvraagtermijn 4 maanden.

Het Generatiepact Woondiensten is onderdeel van de CAO Woondiensten. Maar is geen onderdeel van de SPW pensioenregeling. Meer informatie over de CAO Woondiensten en het generatiepact vindt u op aedes.nl.

Voor antwoord op uw vraag kunt u contact met ons opnemen. Wij staan voor u klaar!