Wanneer bent u  verplicht u aan te melden bij SPW

Is uw organisatie een woningcorporatie? In uw cao is afgesproken dat u het pensioen regelt bij SPW. Kies hieronder uw situatie en start direct met de aanmelding.

Bekijk de checklist

Wij helpen u graag om vast te stellen of uw organisatie onder de verplichtstelling van SPW valt. Hieronder vindt u een korte checklist ter oriëntatie. Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op via relatiebeheer@spw.nl

  • Uw SBI-code bij de Kamer van Koophandel is 68201: Woningbouwverenigingen en -stichtingen, Bouwen en verhuren van woningen.
  • Uw organisatie valt onder de cao Woondiensten of past deze toe.
  • Uw organisatie valt onder een van de volgende categorieën:

A: Uw organisatie is een woningcorporatie ofwel een ‘toegelaten instelling’ als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet. Dit zijn rechtspersonen die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn, maar die géén overheidsinstelling zijn.

B: Uw organisatie is (mede) gevormd door één of meer woningcorporaties (zie A) en een of meer woningcorporaties hebben hierin in overwegende mate de zeggenschap. Uw organisatie heeft binding met deze woningcorporatie(s).

C: Uw organisatie is een door één of meer woningcorporaties gevormde instelling en heeft binding met deze woningcorporatie(s). Uw organisatie houdt zich uitsluitend bezig met:

    - de gemeenschappelijke uitvoering van werkzaamheden die behoren tot het bedrijf van een woningcorporatie;

    of:

    - werkzaamheden die zijn opgedragen door woningcorporaties. 

U vindt meer informatie in de verplichtstelling en ons uitvoeringsreglement. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Bekijk de mogelijkheid om vrijwillig toe te treden.