Aanmelden als werkgever

Aanmelden als werkgever

1

Aanmeldformulier invullen

U geeft via het aanmeldformulier uw KVK-nummer en contactgegevens aan ons door. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een link om uw aanmelding af te ronden. 

2

Aanmelding voltooien in ons portaal

U logt in op ons Selfservice Werkgevers Portaal met eHerkenning EH3. U heeft de dienst ‘Werkgever – Selfservice Werkgevers Portaal APG’ nodig. U vult nu de gegevens aan, zoals de contactpersonen voor de pensioenaangifte. 

3

Starten met de pensioenaangifte

Wij controleren de gegevens en sturen u per e-mail een bevestiging dat uw aanmelding is voltooid. Daarna kunt u uw eerste pensioenaangifte voorbereiden.

Wij helpen u graag om vast te stellen of uw organisatie onder de verplichtstelling van SPW valt. Hieronder vindt u een korte checklist ter oriëntatie. Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op via relatiebeheer@spw.nl

 • Uw SBI-code bij de Kamer van Koophandel is 68201: Woningbouwverenigingen en -stichtingen, Bouwen en verhuren van woningen.
 • Uw organisatie valt onder de cao Woondiensten of past deze toe.
 • Uw organisatie valt onder een van de volgende categorieën:
  A: Uw organisatie is een woningcorporatie ofwel een ‘toegelaten instelling’ als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet. Dit zijn rechtspersonen die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn, maar die géén overheidsinstelling zijn.
  B: Uw organisatie is (mede) gevormd door één of meer woningcorporaties (zie A) en een of meer woningcorporaties hebben hierin in overwegende mate de zeggenschap. Uw organisatie heeft binding met deze woningcorporatie(s).
  C: Uw organisatie is een door één of meer woningcorporaties gevormde instelling en heeft binding met deze woningcorporatie(s). Uw organisatie houdt zich uitsluitend bezig met:
       - de gemeenschappelijke uitvoering van werkzaamheden die behoren tot het bedrijf van een woningcorporatie;
       of:
       - werkzaamheden die zijn opgedragen door woningcorporaties. 

U vindt meer informatie in de verplichtstelling en ons uitvoeringsreglement. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Bekijk de mogelijkheid om vrijwillig toe te treden.

Neem contact op met onze collega's van de afdeling relatiebeheer via relatiebeheer@spw.nl.