Vrijwillig aansluiten

Vrijwillig aansluiten kan direct online. Houd bij het aanmelden uw KVK-nummer en RSIN bij de hand. 

Bekijk het stappenplan zodat u weet wat u kunt verwachten bij het aanmeldproces.  

Direct online aanmelden

1

Aanmeldformulier invullen

Meld uw organisatie direct online aan. U heeft daarbij uw KVK-nummer en RSIN nodig.  

Regelt u het als administratiekantoor? Houd dan KVK-nummer, RSIN en contactgegevens van uw klant én uzelf bij de hand. 

 

2

Extra informatie aanleveren

Uw krijgt binnen drie dagen een e-mail waarin we u om extra informatie vragen. 

Na ontvangst van alle stukken start de Commissie Gelijkstelling Werkgevers de beoordelingsprocedure. En krijgt u binnen 8 weken een reactie. 

3

Aanmelding voltooien in ons portaal

U ontvangt een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. Daarna kunt u uw aanmelding voltooien in het werkgevers portaal.

4

Starten met de pensioenaangifte

Wij controleren de gegevens die u heeft doorgegeven in het portaal. Is alles in orde, dan krijgt u de bevestiging per e-mail. En kunt u starten met de pensioenaangifte. 

Zijn alle stappen duidelijk voor u?

Meld u zich dan direct online aan.

Houd uw KVK-nummer, RSIN en contactgegevens bij de hand, dan vult u het formulier binnen 5 minuten in. 

U krijgt binnen 3 dagen na uw aanmelding een e-mail met de vraag om de volgende informatie op te sturen: 

  • de statuten van uw bedrijf
  • het beleidsplan of een ander stuk waaruit de plannen blijken
  • een afschrift van de inschrijving in het Handelsregister
  • hoeveel werknemers u in dienst heeft
  • welke cao wordt toegepast of hoe de rechtspositie van het personeel is geregeld
  • een overzicht van samenwerkingsovereenkomsten
  • de gewenste ingangsdatum deelname pensioenfonds 
  • de relatie die uw bedrijf heeft met de bedrijfstak Woningcorporaties en of uw bedrijf lid is van Aedes, vereniging van woningcorporaties. 

Met de informatie beoordeelt de Commissie Gelijkstelling Werkgevers uw verzoek om vrijwillig toe te treden.

De Commissie Gelijkstelling Werkgevers is door cao-partijen betrokken bij de CAO Woondiensten. Voor meer informatie over de Commissie Gelijkstelling Werkgevers, zie artikel 1.7 en bijlage 2 van de CAO Woondiensten.

U kunt in contact komen met de Commissie Gelijkstelling Werkgevers via:
Postbus 93121
2509 AC Den Haag
Telefoon: 088 233 37 00