Vrijwillig aansluiten

Valt uw organisatie niet onder de verplichtstelling van SPW? Of is uw aanvraag voor verplichte toetreding afgewezen? Dan kunt u mogelijk vrijwillig aansluiten bij SPW. U dient hiervoor een verzoek in bij de Commissie Gelijkstelling Werkgevers.

De Commissie Gelijkstelling Werkgevers heeft de volgende informatie nodig om uw verzoek te beoordelen:

  • de statuten van uw bedrijf
  • het beleidsplan of een ander stuk waaruit de plannen blijken
  • een afschrift van de inschrijving in het Handelsregister
  • hoeveel werknemers u in dienst heeft
  • welke cao wordt toegepast of hoe de rechtspositie van het personeel is geregeld
  • een overzicht van samenwerkingsovereenkomsten
  • de gewenste ingangsdatum deelname pensioenfonds 
  • de relatie die uw bedrijf heeft met de bedrijfstak Woningcorporaties en of uw bedrijf lid is van Aedes, vereniging van woningcorporaties

U krijgt binnen 8 weken een reactie

De Commissie Gelijkstelling Werkgevers start de beoordelingsprocedure op na ontvangst van alle stukken. Binnen 8 weken kunt u een reactie verwachten.

De Commissie Gelijkstelling Werkgevers is door cao-partijen betrokken bij de CAO Woondiensten. Voor meer informatie over de Commissie Gelijkstelling Werkgevers, zie artikel 1.7 en bijlage 2 van de CAO Woondiensten.

U kunt in contact komen met de Commissie Gelijkstelling Werkgevers via:
Postbus 93121
2509 AC Den Haag
Telefoon: 088 233 37 00