Pensioen aanvragen

Uw werknemer vraagt zelf zijn pensioen aan. U helpt hem door toe te lichten hoe dit werkt.

Pensioen digitaal aanvragen in MijnSPW

Uw werknemer kan vanaf 6 maanden voordat hij met pensioen wil zijn pensioen aanvragen. Dit doet hij digitaal in MijnSPW.
  • In de Pensioenplanner van MijnSPW doorloopt hij stap voor stap alle keuzes en ziet vervolgens direct wat dit financieel betekent.
  • Is alles naar wens ingevuld? Uw werknemer accepteert dan het pensioenvoorstel en verzendt de aanvraag.¬†
  • Uw werknemer ontvangt zo snel mogelijk een toekenningsbericht. Hierin staat hoeveel uw werknemer per maand ontvangt en hoe het pensioen is opgebouwd. Deze brief is ook terug te vinden in MijnSPW.
  • Vanaf dat moment regelen wij het verder voor uw werknemer. Hij krijgt zijn eerste pensioenuitkering uiterlijk op de 25ste van de maand dat hij met pensioen gaat.