Inzicht in toekomstige inkomsten en uitgaven

Werknemers die nog middenin hun carrière zitten zijn vaak nog niet bezig met hun pensioen. Toch is het ook voor hen verstandig om hier alvast over na te denken. Nú kunnen zij hun pensioen nog beïnvloeden. Later misschien niet meer.

Wij vinden het belangrijk dat werknemers grip krijgen op hun financiële toekomst. Met inzicht in de toekomstige inkomsten en uitgaven kunnen medewerkers bepalen wanneer ze willen stoppen met werken. Of dat ze op een gegeven moment minder willen gaan werken. Daarom kunnen werknemers in Mijn SPW hun pensioen berekenen. Ook kunnen zij zien of hun wensen in de praktijk haalbaar zijn en wat zij nu kunnen doen om keuzes later haalbaar te maken.

Werknemers maken hun keuze om met pensioen te gaan vaak met - als zij die hebben - hun partner. Het is daarom goed om ook naar de gezamenlijke inkomsten en uitgaven te kijken. Kortom, de financiële situatie voor het hele gezin. In Mijn SPW kan uw werknemer berekenen hoe de gezamenlijke inkomsten en uitgaven zijn, mét de gegevens van de partner erbij.

U kunt uw werknemers stimuleren om naar hun eigen situatie te kijken in Mijn SPW. Want hoeveel inkomsten hebben ze straks als ze met pensioen gaan? En hoe zit dat als iemand eerder met pensioen wil gaan? Uw werknemers krijgen grip op hun financiële toekomst via deze tool en u kunt hen daarbij helpen. Deelnemers die deze tool inmiddels hebben gebruikt waren hier heel positief over:

  • 76% van de mensen die inloggen geeft aan dat zij goed inzicht krijgen.
  • 71% van de gebruikers weet wat te doen om de financiële situatie te beïnvloeden.

U kunt uw werknemers helpen om inzicht te krijgen in hun individuele situatie door hen te wijzen op Mijn SPW. Zij kunnnen in Mijn SPW hun pensioen op verschillende momenten berekenen: voor als het pensioen nog ver weg is, als het pensioen dichtbij komt en als zij het pensioen direct willen regelen. Bijvoorbeeld op uw intranet, in een interne nieuwsbrief of door dit te vermelden op het loonstrookje dat u stuurt.