Premie betalen voor werknemers

U betaalt de premie binnen de betaaltermijn van 14 dagen, nadat u via het Selfservice Werkgevers Portaal een Levering Premie en Gegevens heeft gedaan. Of via uw loonpakket loon- en premiegegevens heeft aangeleverd.

Via een Levering Premie en Gegevens (LPG) levert u voor de pensioenopbouw benodigde gegevens van uw werknemer(s) aan. Wijzigingen in uw bestand voeren wij bij een levering vanzelf door. Deze wijzigingen geeft u dus direct via uw salarisadministratie in uw pensioenaangifte door.  

Let op: geef alleen wijzigingen door die op grond van het Pensioenreglement van SPW zijn toegestaan! 

Aan het begin van elk jaar berekent SPW de premie op basis van de gegevens per 31 december van het voorgaande jaar. Dit wordt prolongatie genoemd. Als het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is afgelopen worden wijzigingen zoals indexaties, salariswijzigingen en in- en uitdiensttredingen doorgevoerd. Deze wijzigingen worden meegenomen als mutatie bij de eerstvolgende facturatie.
Bij tijdige betaling van de premies gaat er geen toekomstig rendement verloren. Zorg daarom dat u uw premie binnen de gestelde betaaltermijn betaalt, dan brengen wij geen rente in rekening. Wij brengen rente in rekening als u uw (premie)factuur niet op tijd betaalt. Dit is besloten door het bestuur van SPW. Het bestuur voerde deze maatregel in om iedere werkgever te stimuleren facturen op tijd te betalen. De betaaltermijn is 14 dagen. Het incassotraject is als volgt:
a.    1e aanmaning 14 dagen na vervaldatum (dat is dus 28 dagen na factuurdatum)
b.    2e aanmaning 28 dagen na vervaldatum
c.    Overdracht aan incassobureau 42 dagen na vervaldatum
 
Let op: er zijn hoge kosten verbonden aan de overdracht aan het incassobureau, deze kosten komen volledig voor uw rekening.
 
Creditfacturen
Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Daarom verzoeken wij u bij uw premiebetaling ook zelf allereerst de oudste openstaande factuur te betalen. In het Finance Portal kunt u controleren wat de oudste openstaande factuur is. Heeft u geen openstaande facturen meer? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag alleen op het rekeningnummer dat in onze administratie op “geverifieerd” staat. Zo weten wij zeker dat wij het creditbedrag uitbetalen op het juiste rekeningnummer. Heeft u uw rekeningnummer nog niet aan ons doorgegeven? U doet dit snel en makkelijk in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) in 10 stappen: 
2.Log in met eHerkenning of met uw gebruikersnaam en wachtwoord (tot 1 juli 2021)
3.Klik op 'SWP'
4.Vul rechtsboven in het blauwe vakje uw aansluitnummer in
5.Kies 'Organisatie' op ‘Wijzig organisatiegegevens’
6.Ga op de pagina ‘Beheren organisatiegegevens’ naar het kopje ‘Rekeningen’
7.Klik op ‘Toevoegen’ om een of meerdere rekeningnummers toe te voegen
8.Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘Voeg toe’
9.Klik op 'Controleer'
10.Klik op ‘Zend in’

Let op! Alleen de bestuurlijke contactpersoon kan een rekeningnummer wijziging doorvoeren.
 
Online inzicht in uw financiële gegevens via het portaal
Via SWP kunt u uw facturen online raadplegen. U vindt uw facturen onder het tabblad 'Dossier'.

Alle werkgevers kunnen kiezen voor automatische incasso. Hiervoor moet u een incassomachtiging afgeven. Automatische incasso biedt u meerdere voordelen: 

 1. U bent geen tijd kwijt aan betaling van uw facturen. 
 2. U betaalt premies altijd op tijd.  
 3. U wordt niet geconfronteerd met eventuele aanmaningen.
 4. U wordt niet geconfronteerd met rente, die wij in rekening bij niet op tijd betalen. 
In SWP kunt u per rekeningnummer aangeven of u kiest voor automatische incasso. Automatische incasso is alleen van kracht als u een machtigingsformulier heeft ingevuld. Kiest u voor betalen via automatische incasso? Zo regelt u het:
 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met eHerkenning 
 • Klik op 'SWP'
 • Vul  rechtsboven in het blauwe vak uw aansluitnummer in 
 • Klik in het tabblad 'Organisatie' op 'Wijzig organisatiegegevens'
 • Ga naar de pagina 'Rekeningen'
 • Stuur een ondertekend formulier ‘SEPA incasso machtiging’ mee met het wijzigingsverzoek
 • Download het formulier via de link
U kunt dit formulier printen, invullen, ondertekenen, digitaliseren, uploaden en vervolgens inzenden. 
 
Let op! Alleen de bestuurlijke contactpersoon kan een machtiging tot automatische incasso regelen.
U levert uw gegevens aan via een Levering Premie en Gegevens (LPG). De uiterste aanleverdatum is de 14e van de volgende maand. Dit LPG bestand kunt u op twee manieren aanmaken en aanleveren, namelijk via uw loonpakket of via de Selfservice Werkgevers Portal. Nadat u dit heeft gedaan volgt er – als u daar een machtiging voor heeft afgegeven – een automatische incasso. Er zijn geen vaste incassodata. 

De betaaltermijn is 14 dagen. Het incassotraject is als volgt: 
a.    1e aanmaning 14 dagen na vervaldatum (dat is dus 28 dagen na factuurdatum) 
b.    2e aanmaning 28 dagen na vervaldatum 
c.    Overdracht aan incassobureau 42 dagen na vervaldatum.

Opgelegde facturen worden automatisch geïncasseerd, als u betaalt via automatische incasso.
Dit niet niet voor opgelegde rentefacturen. Deze betaalt u handmatig. 

Heeft u vragen over het aanleveren van mutaties via het Excel-bestand? Dit is alleen mogelijk voor mutaties over 2016 en eerder. Neem dan contact op met het serviceteam.