Vanaf 1 januari 2025 gelden nieuwe flexfactoren 

21 juni 2024

De flexfactoren hebben invloed op de pensioenberekeningen en pensioenkeuzes. De nieuwe flexfactoren zijn 1 juli 2024 bekend. De factoren wijzigen nauwelijks ten opzichte van 2024. Daardoor is het, in tegenstelling tot vorig jaar, niet gunstiger zijn nog in 2024 met pensioen te gaan. Een keuze voor pensioen met ingangsdatum eind 2024 of begin 2025 leidt niet tot grote verschillen in de hoogte van het pensioen. Daarom is het dit jaar – in tegenstelling tot vorig jaar – niet relevant werknemers te wijzen op verschillen die ontstaan in de hoogte van het pensioen door de pensioendatum eind 2024 of begin 2025. 

Uw werknemer wil met pensioen gaan

Door de nieuwe flexfactoren kan de hoogte van het pensioen anders zijn als uw werknemer in 2025 met pensioen gaat in plaats van in 2024.  Dit kan komen door een verschil in de rente of gewijzigde sterftekansen in de nieuwe flexfactoren. Vraag uw werknemer daarom na 1 juli 2024 opnieuw een berekening te maken in Mijn SPW, zodat uw werknemer ziet wat de ingangsdatum van het pensioen betekent voor de hoogte van het pensioen. 

Denk hierbij ook aan de mogelijke indexatie per 1 januari 2025. Voor werknemers die op 31 december 2024 nog in dienst zijn, wordt de indexatie gebaseerd op de looninflatie (cao-loonsverhoging van 10%). Voor gepensioneerden wordt de indexatie gebaseerd op de prijsinflatie. Deze is op dit moment nog niet bekend, maar zal naar verwachting lager zijn dan 10%. In het najaar van 2024 maken wij de indexatie bekend.

Heeft uw werknemer het pensioen al aangevraagd? Dan is het verstandig als deze contact opneemt met ons via spw.nl/contact

Laat uw werknemer een juiste pensioenberekening maken in Mijn SPW

Heeft uw werknemer vóór 1 juli 2024 een berekening in Mijn SPW gemaakt?
En ligt de pensioendatum in 2024? Dan zijn hiervoor de flexfactoren 2024 gebruikt. Dat is correct. 

Heeft uw werknemer vóór 1 juli 2024 een berekening in Mijn SPW gemaakt? 
En ligt de pensioendatum in 2025? Dan is er met de oude flexfactoren 2024 gerekend. Dat is niet correct. Vraag uw werknemer een nieuwe berekening te maken in Mijn SPW. 

Effect van flexfactoren op pensioenkeuzes

De flexfactoren zijn afhankelijk van de rente en de sterftekansen. Dit heeft invloed op onder andere de volgende pensioenkeuzes: 

  • Pensioen vervroegen
  • Pensioen uitstellen 
  • Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen 
  • Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen 
  • Pensioen afkopen