Keuze pensioendatum en indexatie pensioen op 1 januari 2025 

21 juni 2024

In het najaar van 2024 bepaalt het bestuur van SPW óf en hoeveel verhoging (indexatie) SPW kan geven. Als de financiële positie het toelaat krijgen uw werknemers per 1 januari 2025 een indexatie op basis van de cao-loonsverhoging van 10%. Voorwaarde is dat zij op 31 december 2024 pensioen opbouwen bij SPW. 

Keuze pensioendatum bepaalt hoogte mogelijke indexatie

Uw werknemer kiest een pensioendatum voor 1 januari 2025. De eventuele verhoging die dan per 1 januari geldt, is die voor gepensioneerden. Deze verhoging is niet op basis van de loonsverhoging van 10%. Maar op het prijsinflatiecijfer.  Naar verwachting zal de looninflatie dit jaar een stuk hoger uitpakken dan de prijsinflatie (vanwege cao-loonsverhoging van 10%), Daardoor zal de indexatie voor werknemers die nog pensioen opbouwen gunstiger zijn dan voor gepensioneerden. 

Heeft u werknemers die rond 1 januari 2025 met pensioen willen gaan?

Dan is het heel belangrijk dat u hen wijst op de verschillen tussen de verhogingen. Deze zijn afhankelijk of uw werknemer al voor óf pas na 31 december 2024 met pensioen gaat. Wat het lastig maakt, is dat de prijsinflatie en de hoogte van de indexatie nog niet bekend zijn.

Voor de indexatie per 1 januari 2025 geldt

 

  • Loonsverhoging in de sector: 10% (werknemers die pensioen opbouwen)
  • Prijsinflatie in de periode 31 juli 2023 tot 31 juli 2024: nog niet bekend (werknemers die met pensioen zijn)
  • Indexatie werknemers die pensioen opbouwen: nog niet bekend
  • Indexatie gepensioneerden: nog niet bekend

Meer informatie vinden u en uw werknemers op onze pagina over indexatie.