Arbeidsongeschikt

Na 2 jaar ziekte kijkt UWV of uw werknemer nog in staat is om te werken. Soms is deze keuring al eerder. Is de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft uw werknemer wellicht recht op een van de aanvullingen:

  • WIA-plus
  • WIA-excedent of 
  • WGA-hiaat

Uw werknemer stuurt het ingevulde aanvraagformulier samen met de definitieve beschikking over de mate van de arbeidsongeschiktheid van UWV naar ons op. Wij nemen daarna contact met uw werknemer op. Lees meer.

Heeft uw werknemer recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

Dan krijgt de deelnemer een brief met het maandbedrag van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook is het mogelijk dat de werknemer premievrije pensioenopbouw gaat krijgen. Dit staat beschreven in de brief.

Zo helpt u uw werknemer

Wilt u meer informatie over hoe u uw werknemer kunt helpen, of wat u als werkgever moet doen? Lees verder op de pagina 'Ziekte en arbeidsongeschikt'.