De verdeling van de pensioenpremie bij (on)betaald verlof

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werknemer pensioenpremie blijven doorbetalen. Hoe u en uw werknemer de premie verdelen, hangt af van de afspraken die u samen maakt. SPW int premies altijd bij u, de werkgever. U berekent de premies door aan uw werknemer.

De verdeling van de pensioenpremie bij (on)betaald verlof


Soort verlof Standaard verdeling premie Speciale afspraak werkgever-werknemer Bijzonderheden
Onbetaald verlof Werkgever en werknemer betalen ieder hun eigen deel zoals in de cao vastgelegd vanaf 1-1-2022 n.v.t. De werknemer heeft reglementair de keuze om de pensioenopbouw tijdelijk te beëindigen (bijvoorbeeld omdat hij/zij de pensioenpremie niet kan/wil betalen tijdens de periode van onbetaald verlof). In dat geval is de werkgever ook niet verplicht om de pensioenpremie af te dragen. In die situatie moet wel de risicopremie t.b.v. arbeidsongeschiktheid en overlijden door de werknemer worden afgedragen. Het tijdelijk onderbreken van de pensioenopbouw moet schriftelijk aangevraagd worden
Ouderschapsverlof Werkgever en werknemer betalen ieder hun eigen deel zoals in de cao vastgelegd vanaf 1-8-2018 n.v.t. Eerste 9 weken betaald via UWV. De werknemer heeft reglementair de keuze om de pensioenopbouw die betrekking heeft op het ouderschapsverlof tijdelijk te beëindigen  (bijvoorbeeld omdat hij/zij de pensioenpremie niet kan/wil betalen tijdens de periode van onbetaald verlof). In dat geval is de werkgever ook niet verplicht om de pensioenpremie af te dragen. In die situatie moet wel de risicopremie t.b.v. arbeidsongeschiktheid en overlijden door de werknemer worden afgedragen. Het tijdelijk onderbreken van de pensioenopbouw moet schriftelijk aangevraagd worden
Geboorteverlof Werkgever en werknemer betalen ieder hun eigen deel, omdat het salaris tijdens geboorteverlof wordt doorbetaald n.v.t. Geboorteverlof is 1x de wekelijkse arbeidsduur.
Aanvullend geboorteverlof Werkgever en werknemer betalen ieder hun eigen deel over de 15% aanvulling van de werkgever (werkgever vult UWV-uitkering (70%) aan naar 85% van het overeen gekomen loon zoals in de CAO vastgelegd vanaf 1-7-2022) Werkgever en werknemer stemmen voorafgaand aan het aanvullend geboorteverlof af hoe de premie verdeling plaast vindt over 85% van het pensioengevend loon waarvoor geen salaris (alleen UWV uitkering van 70%) wordt uitgekeerd De werkgever is niet verplicht om over 85% van het pensioengevend loon pensioenpremie af te dragen. Daarnaast heeft de werknemer reglementair de keuze om de pensioenopbouw die betrekking heeft op het aanvullend geboorteverlof tijdelijk te beëindigen (bijvoorbeeld omdat hij/zij de pensioenpremie niet kan/wil betalen tijdens de periode van onbetaald verlof). In dat geval is de werkgever ook niet verplicht om de pensioenpremie over 15% van het pensioengevend loon af te dragen. In die situatie moet wel de risicopremie t.b.v. arbeidsongeschiktheid en overlijden door de werknemer worden afgedragen. Het tijdelijk onderbreken van de pensioenopbouw moet schriftelijk aangevraagd worden
Chat met SPW