Gespreksleidraad

De AOW-leeftijd schuift steeds iets verder op. En daarmee ontstaat de vraag: hoe kunnen mijn werknemers op een prettige manier tot aan hun pensioen blijven werken? In loopbaangesprekken is het goed om hier bij stil te staan. Om u te helpen ontwikkelde SPW daarom de Gespreksleidraad.

De Gespreksleidraad helpt u om vanuit 4 verschillende invalshoeken te kijken naar de inzetbaarheid van werknemers:

  • Het werk of de functie van de werknemer
  • De bijdrage van de werknemer aan het team en/of aan de organisatie
  • De ambitie of wensen van de werknemer
  • De overwegingen van de leidinggevende

Vanuit deze invalshoeken bespreekt u samen met uw werknemer hoe de laatste fase in zijn loopbaan in te vullen. Passend bij zijn situatie en uw situatie. En met inzet van de mogelijkheden die de pensioenregeling van SPW biedt, zoals minder gaan werken of toch eerder stoppen met werken. U vult samen het overzicht in en bespreekt de mogelijke vervolgstappen die de leidraad biedt.