Overlijden

Man in pak

Wanneer iemand overlijdt, wilt u de nabestaanden tot troost zijn. Dan helpt het als ze zich geen financiële zorgen hoeven te maken en nabestaandenpensioen krijgen. Hieronder vindt u de berichten die de nabestaanden krijgen.

Wij horen van de gemeente dat uw werknemer overleden is. Daar hoeven de nabestaanden niets voor te doen. Woont uw werknemer in het buitenland? Dan moeten de nabestaanden het overlijden aan ons melden.

Wij sturen de nabestaanden een brief met informatie. De partner, ex-partner, eventuele kinderen en stief- of pleegkinderen hebben mogelijk recht op nabestaandenpensioen. 

Daarna krijgen ze deze berichten:

 • Informatie aanvullen
  Meestal missen we nog informatie om het nabestaandenpensioen te kunnen betalen. Wij sturen de nabestaanden een brief met informatie via de post. Wij geven duidelijk aan welke informatie wij nog nodig hebben om het nabestaandenpensioen te kunnen betalen. 
 • Informatie aanvullen alstublieft
  Als het nodig is, herinneren we de nabestaanden eraan dat we nog niet alle informatie ontvangen hebben voor het betalen van het nabestaandenpensioen. Ze krijgen een herinneringsbrief. 
 • Bevestigen van het nabestaandenpensioen 
  Hebben we alle informatie? Dan krijgen de nabestaanden een toekenningsbrief. Daarin staat het bedrag van het nabestaandenpensioen en wanneer de nabestaanden voor de 1e keer het pensioen krijgen. 
 • Toelichten hoeveel pensioen de nabestaanden krijgen
  Na het uitbetalen van de 1e uitkering krijgen de nabestaanden een betaalspecificatie met daarin de bruto- en nettobedragen. De nabestaanden krijgen de betaalspecificatie bij de 1e uitbetaling van het pensioen en wanneer er iets wijzigt. En elk jaar in januari.

Eerste betaling nabestaandenpensioen

De meeste nabestaanden krijgen binnen 2 maanden voor de eerste keer nabestaandenpensioen. Soms duurt het toekennen wat langer. De nabestaanden krijgen dan ook de voorafgaande maanden uitbetaald.