UPO Toelichting Ouderdomspensioen via uw ex-partner

Elk jaar maken wij een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor u. De laatste versie van uw UPO bekijkt u in MijnSPW. In deze toelichting vindt u meer uitleg over de verschillende onderdelen van het UPO.

Op het jaarlijks pensioenoverzicht ziet u:

  • het pensioen dat u krijgt of gaat krijgen van SPW.

De laatste stand van uw pensioen ziet u op Mijn SPW.

Uw persoonlijke gegevens

Uw UPO gaat uit van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Kloppen uw gegevens niet? U past deze eenvoudig zelf aan op Mijn SPW. Of u neemt contact met ons op voor hulp.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij SPW bekend zijn. U heeft recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. Op uw pensioenoverzicht ziet u het pensioen waar u recht op heeft: verevend ouderdomspensioen of bijzonder partnerpensioen.

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u per jaar van SPW krijgt. Dit bedrag krijgt u vanaf de pensioendatum van uw ex-partner. 

U krijgt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto. Van deze bedragen gaan uw loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) nog af. Hoeveel dat is, ziet u op uw betaalspecificatie of jaaropgave

De bedragen op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Risico's

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hoe zeker uw pensioen is en welke risico’s mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘indexatie’ of ‘toeslagverlening’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Ieder jaar beoordeelt SPW of uw pensioen wordt verhoogd. Lees meer over indexatie.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen:

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? U kunt altijd contact opnemen met het serviceteam.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!