Bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner misschien recht op bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Dit is het deel van het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot de datum waarop het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen (samenlevingscontract) eindigt. Uw ex-partner krijgt dit pensioen als u overlijdt

Uw ex-partner heeft recht op het bijzonder partnerpensioen als:

  • U een samenlevingscontract heeft die door een notaris is opgesteld.
  • U minimaal 6 maanden heeft samengewoond. U moet dit kunnen aantonen met een inschrijvingsbewijs van de gemeente.
  • Uit de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt dat u en uw ex-partner niet meer op hetzelfde adres wonen. De datum van uitschrijving is de einddatum van het samenwonen. Tenzij u een officiële verklaring opstuurt met een andere einddatum. Op deze verklaring moet een gelegaliseerde handtekening* van u en uw ex-partner staan.
  • U op of na 1 januari 2007 actief deelnemer was bij SPW en u uit elkaar gaat na 1 januari 2007.

* u zet een handtekening op het formulier in het bijzijn van een notaris of een medewerker van de gemeente waarin u woont. Uw ex-partner zet een handtekening op het formulier in het bijzijn van een notaris of een medewerker van de gemeente waarin uw ex-partner woont.

Uw ex-partner heeft misschien recht op bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan hier ook afstand van doen. Hij of zij heeft dan misschien te weinig inkomen. Of uw ex-partner wel of niet afstand doet van bijzonder partnerpensioen kan belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt. Uw ex-partner moet het formulier afzien bijzonder partnerpensioen invullen om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen.

Het formulier afzien bijzonder partnerpensioen accepteren wij alleen:

  • Als het helemaal is ingevuld en;
  • Als er een gelegaliseerde handtekening* van de ex-partner opstaat.

Stuur het formulier per e-mail of per post naar ons op.

*de ex-partner zet zijn/haar handtekening op het formulier in het bijzijn van een notaris of een medewerker van de gemeente waarin de ex-partner woont.

Eindigt uw relatie?

Dan wordt het opgebouwde partnerpensioen omgezet in bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen wordt dan weer bij u teruggezet als partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner.

Heeft u een nieuwe partner voordat u met pensioen gaat?

Dan krijgt uw nieuwe partner dit partnerpensioen. Heeft u geen nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan wordt het partnerpensioen bij uw pensionering uitgeruild voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit kan ook als uw nieuwe partner hiermee akkoord gaat.

  • Heeft u 1 ex-partner? Dan krijgt uw ex-partner het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd bij SPW totdat u uit elkaar bent gegaan. Uw ex-partner krijgt dit als het bijzonder partnerpensioen
  • Heeft u meer dan 1 ex-partner? Dan verdelen we het partnerpensioen over uw ex-partners. De startdatum voor de berekening van het (bijzonder) partnerpensioen is voor uw tweede partner het einde van uw eerste relatie.