Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u van ons krijgt dit jaar. We sturen u ook een jaaropgave als u vorig jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u uiterlijk eind januari terug in Mijn SPW.

Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt. En elk jaar in januari.

Uw bruto pensioen wordt verhoogd

Per 1 januari 2024 wordt uw pensioen met 2,42% verhoogd. Dat kunnen we doen omdat we er financieel goed genoeg voor staan. Wij verhogen uw brutobedrag aan pensioen. Dit betekent niet dat uw nettobedrag ook stijgt. Dit is afhankelijk van de belastingregels. Deze wijzigen ieder jaar.

 

Wij bekijken elk jaar of uw pensioen verhoogd kan worden. Zo proberen we de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen.

Op uw bruto pensioen worden een aantal bedragen ingehouden:

  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing.
  • Bijdrage Zvw
    Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. De Zvw bedraagt in 2024 5,32% van uw brutojaarinkomen (was 5,43% in 2023). Het maximumbedrag waarover u Zvw betaalt is voor 2024 € 71.628,00 (was € 66.956,00 in 2023). Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK.

Loonheffingskorting is de korting op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar op 1 inkomen laten toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Lees meer over loonheffingskorting.

Uiterlijk eind januari zetten wij uw betaalspecificatie en jaaropgave klaar in Mijn SPW. Ook als u ze via de post van ons krijgt. Zo heeft u al uw informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar. En raakt u het nooit meer kwijt. 

Krijgt u uw betaalspecificatie en jaaropgave per post? En wilt u een e-mailalert ontvangen wanneer de documenten klaar staan in Mijn SPW? Geef dan uw e-mailadres door via Mijn SPW.

Sommige gemeenten vragen om een betaalspecificatie die niet ouder is dan 1 jaar. Juridisch gezien kan een gemeente u niet dwingen om deze termijn aan te houden. Uw betaalspecificatie met een actueel bankafschrift moet de gemeente accepteren.