UPO Toelichting Pensioen opgebouwd

U heeft uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. U krijgt dit UPO omdat u in het verleden pensioen heeft opgebouwd bij SPW. In deze toelichting vindt u meer informatie.

Uw UPO staat ieder jaar voor u klaar op Mijn SPW. Een keer per vijf jaar sturen we het u toe. Het geeft u inzicht in:

  • het pensioen dat u tot en met 31 december 2018 heeft opgebouwd bij SPW;
  • waarop uw partner of kinderen recht hebben als u overlijdt.

Bewaar uw UPO goed. Zo weet u altijd hoe u ervoor staat.

persoonlijke gegevens
Uw UPO is gebaseerd op de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Kloppen de gegevens op uw UPO niet? U past ze eenvoudig zelf aan op Mijn SPW. Of neem contact met ons op.

Uw partner

Uw partner komt in aanmerking voor partnerpensioen als u overlijdt. Dan moet uw partner wel bij ons bekend zijn. Als uw partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens op uw UPO.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij dat automatisch door van de gemeente. Woont u samen en heeft u een samenlevingscontract? Dan moet u uw partner zelf bij ons aanmelden.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de naam van ons pensioenfonds, het soort pensioenregeling en de dag waarop u bent gestopt met pensioen opbouwen bij SPW.
ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht staat het bedrag dat u tot en met 31 december 2018 bij SPW heeft opgebouwd. U ziet het bedrag dat u vanaf uw 68e per jaar krijgt. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. 

Wilt u het netto bedrag zien dat u elke maand krijgt als u met pensioen gaat? Kijk op Mijn SPW. 

Uw pensioen als u gescheiden bent

Bent u gescheiden en heeft u afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Heeft u dit vóór 31 december 2018 aan ons doorgegeven en heeft u de bevestiging ontvangen dat uw echtscheiding door SPW is verwerkt? Dan hebben wij in uw UPO rekening gehouden met uw keuze en de verdeling van uw pensioen.

Waardeoverdracht

Heeft u eerder pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar SPW? Dan is deze waardeoverdracht verwerkt in de bedragen die u ziet op uw pensioenoverzicht.

Al uw inkomsten voor later op een rij

Wilt u inzicht in al uw inkomsten en uitgaven op uw AOW-leeftijd? Helder Overzicht & Inzicht op Mijn SPW helpt daarbij. Hier kunt u ook eenvoudig het pensioen toevoegen dat u bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Ook vindt u hier een schatting van de hoogte van de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt.
Heeft u een partner of kinderen? Als u overlijdt, hebben zij onder voorwaarden recht op partner- of wezenpensioen.

Partnerpensioen

Heeft u een partner? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen als u overlijdt. Uw partner moet dan wel bij ons zijn aangemeld. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, krijgen wij dat automatisch door. Heeft u een samenlevingscontract? Meldt uw partner dan zelf aan op Mijn SPW. 

Welk bedrag uw partner krijgt, ziet u op uw UPO. Hier staat het bedrag dat uw partner bruto per jaar krijgt als u overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Op Mijn SPW ziet u hoeveel partnerpensioen uw partner netto per maand krijgt als u overlijdt.

Wezenpensioen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen als uw kinderen jonger zijn dan 21 jaar, of jonger dan 27 jaar en nog studeren. U hoeft niet aan ons door te geven of u kinderen heeft. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen. 

Op uw UPO staat het bedrag dat uw kinderen bruto per jaar krijgen als u overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan.

uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Invloed

samenwonen_trouwen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. In deze gevallen moet u actie ondernemen:

vragen
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? Ons serviceteam staat voor u klaar. Bel 020 - 583 59 20. Ons serviceteam is te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.