UPO Toelichting Pensioen opgebouwd

Elk jaar maken wij een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor u. De laatste versie van uw UPO bekijkt u in MijnSPW. In deze toelichting vindt u meer uitleg over de verschillende onderdelen van het UPO.

Uw UPO staat ieder jaar voor u klaar op MijnSPW. Het geeft u inzicht in:

  • het pensioen dat u tot en met 31 december 2023 heeft opgebouwd bij SPW;
  • waarop uw partner of kinderen recht hebben als u overlijdt.

Uw persoonlijke gegevens

persoonlijke gegevens

Uw UPO is gebaseerd op de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Kloppen de gegevens op uw UPO niet? U past ze eenvoudig zelf aan op MijnSPW. Of neem contact met ons op.

Uw partner

Uw partner komt in aanmerking voor partnerpensioen als u overlijdt. Dan moet uw partner wel bij ons bekend zijn. Als uw partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens op uw UPO.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij dat automatisch door van de gemeente. Woont u samen en heeft u een samenlevingscontract? Dan moet u uw partner zelf bij ons aanmelden.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de naam van ons pensioenfonds, het soort pensioenregeling en de dag waarop u bent gestopt met pensioen opbouwen bij SPW.

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht staat het bedrag dat u tot en met 31 december 2023 bij SPW heeft opgebouwd. U ziet het bedrag dat u vanaf uw 68e per jaar krijgt. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. 

Wilt u het netto bedrag zien dat u elke maand krijgt als u met pensioen gaat? Kijk op Mijn SPW. 

Uw pensioen als u gescheiden bent

Bent u gescheiden en heeft u afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Heeft u dit vóór 31 december 2023 aan ons doorgegeven en heeft u de bevestiging gekregen dat uw echtscheiding door SPW is verwerkt? Dan hebben wij in uw UPO rekening gehouden met uw keuze en de verdeling van uw pensioen.

Waardeoverdracht

Heeft u eerder pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar SPW? Dan is deze waardeoverdracht verwerkt in de bedragen die u ziet op uw pensioenoverzicht.

Al uw inkomsten voor later op een rij

Wilt u inzicht in al uw inkomsten en uitgaven op uw AOW-leeftijd? Helder Overzicht & Inzicht op Mijn SPW helpt daarbij. Hier kunt u ook eenvoudig het pensioen toevoegen dat u bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Ook vindt u hier een schatting van de hoogte van de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt.

Heeft u een partner of kinderen? Als u overlijdt, hebben zij onder voorwaarden recht op partner- of wezenpensioen.

Partnerpensioen

Heeft u een partner? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen als u overlijdt. Uw partner moet dan wel bij ons zijn aangemeld. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, krijgen wij dat automatisch door. Heeft u een samenlevingscontract? Meldt uw partner dan zelf aan op Mijn SPW. 

Welk bedrag uw partner krijgt, ziet u op uw UPO. Hier staat het bedrag dat uw partner bruto per jaar krijgt als u overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Op Mijn SPW ziet u hoeveel partnerpensioen uw partner netto per maand krijgt als u overlijdt.

Wezenpensioen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen als uw kinderen jonger zijn dan 18 jaar, of jonger dan 27 jaar en nog studeren. U hoeft niet aan ons door te geven of u kinderen heeft. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen. 

Op uw UPO staat het bedrag dat uw kinderen bruto per jaar krijgen als u overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan.

uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Wat als het mee- of tegenzit?

Van nu tot het moment dat u met pensioen gaat kan veel veranderen. Het kan bijvoorbeeld beter of slechter gaan met de economie. Dit heeft dan invloed op het pensioen dat u krijgt.

Op uw UPO ziet u vanaf nu wat uw pensioen is in drie situaties. Uw verwachte pensioen, als het meezit én als het tegenzit. U ziet drie pijlen met bedragen. Wat betekenen de pijlen?


1. Pijl in het midden: verwacht eindresultaat 

We verwachten dat dit het bedrag aan pensioen is dat u krijgt op uw 68e.

2. Rechter pijl

Gaat het heel goed met de economie? Dan verwachten we dat u dit bedrag krijgt. Als het meezit krijgt u dus meer pensioen.

3. Linker pijl 

Gaat het niet goed met de economie? Dan verwachten we dat u dit bedrag krijgt. Als het tegenzit krijgt u dus minder pensioen.

Ook ziet u een bedrag onderaan het plaatje. Dit is het pensioen dat u heeft opgebouwd. U krijgt dit bedrag als u met pensioen gaat.

In het plaatje hielden we rekening met inflatie. Wat is inflatie? Dan gaan de prijzen van producten en diensten omhoog. Bijvoorbeeld een brood in de supermarkt. U kunt dan minder kopen met hetzelfde geld.

Invloed

samenwonen_trouwen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. In deze gevallen moet u actie ondernemen:

Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij welke pensioenfondsen en verzekeraars u pensioen heeft opgebouwd. U vindt hier ook de AOW-bedragen.

vragen

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? U kunt altijd contact opnemen met het serviceteam.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!