Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen van uw pensioen is een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid. Bij het bepalen van onze beleggingen houden we rekening met milieu, klimaat, mensenrechten en bestuur. Een goed rendement verliezen we daarbij niet uit het oog.

Bedrijven waarin wij beleggen moeten op een verantwoorde manier ondernemen. Zij moeten zich houden aan de internationale afspraken over:

 • mensenrechten 
 • arbeidsrechten 
 • milieu 
 • het tegengaan van corruptie.

Bedrijven die op dat gebied risico’s lopen moeten een goed beleid hebben om hierop in te spelen.

Belangrijk is ook dat bedrijven goed worden bestuurd. We letten erop dat:

 • bestuurders onafhankelijk genoeg zijn;
 • er goed toezicht is;
 • er geen onterechte beloningen worden gegeven;
 • bedrijven voldoende aandacht hebben voor ons als aandeelhouder.

Als grote belegger kunnen we hier natuurlijk invloed op uitoefenen. Dit doen we door in gesprek te gaan met het management. En op aandeelhoudersvergaderingen gebruiken we ons stemrecht. Zo kunnen we bijdragen aan noodzakelijke veranderingen van gedrag, cultuur en beleid.

We zoeken actief naar beleggingen die bijdragen aan een duurzamere wereld. Daarbij gaat het om bedrijven die via hun producten of diensten helpen bij het oplossen van maatschappelijke- en milieuproblemen. Voorbeelden zijn:

 • schone energie
 • afvalverwerking
 • waterzuivering
 • vastgoed dat weinig energie en water verbruikt.

Bijna 10% procent van ons vermogen is hierin belegd. En dat willen we de komende jaren uitbreiden. Voorwaarde is dat dit niet leidt tot lagere rendementen.

We beleggen niet in:

 • bedrijven die wapens maken die volgens internationale verdragen verboden zijn;
 • bedrijven die de afspraken van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen schenden;
 • staatsleningen van landen die door de VN zijn gestraft met een wapenembargo.