Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen van uw pensioen is een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid. Bij het bepalen van onze beleggingen houden we rekening met milieu, klimaat, mensenrechten en bestuur. Een goed rendement verliezen we daarbij niet uit het oog.

Een goed rendement op onze beleggingen is belangrijk; zo houden wij de pensioenen voor onze deelnemers betaalbaar. SPW wil dat rendement op een verantwoorde manier behalen. Bij elke beleggingsbeslissing kijken we naar vier factoren: rendement, risico, kosten én hoe bedrijven omgaan met mens, milieu en goed bestuur. Structurele aandacht hiervoor is de kern van ons beleid voor verantwoord beleggen. 

Bedrijven presenteren beter als ze goed worden bestuurd, zeker op de lange termijn. Wij zien goed ondernemingsbestuur als een voorwaarde voor verantwoord ondernemen. Daarbij letten we onder andere op:

  • de kwaliteit en onafhankelijkheid van bestuurders en toezichthouders;
  • verantwoorde beloningen; 
  • de waarborging van de rechten van (minderheid)aandeelhouders.
Wij gebruiken onze invloed om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te bevorderen bij de bedrijven waarin we beleggen. Dat doen we door gebruik te maken van onze aandeelhoudersrechten en, via onze vermogensbeheerder, met bedrijven in gesprek te gaan over onze verwachtingen op dit gebied.

Bekijk met welke bedrijven we in gesprek zijn en waarover op onze lijst met engagements

SPW voldoet aan de Nederlandse Stewardship Code, die eisen stelt aan institutionele beleggers op het gebied van duurzaamheid, transparantie en goed ondernemingsbestuur bij beursgenoteerde ondernemingen. Hoe we dat doen, staat beschreven in het Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid van onze vermogensbeheerder. Hierin wordt ook verwezen naar het Corporate Governance Raamwerk en het Beleid omtrent belangenverstrengeling.

We zoeken actief naar beleggingen die bijdragen aan een duurzame wereld. Eind 2018 hadden we € 1,5 miljard (12% van ons vermogen) belegd in bedrijven die met hun producten en diensten bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het gaat dan om bijvoorbeeld betaalbare en duurzame energie, duurzame steden en gemeenschappen, en oplossingen voor klimaatverandering.

We beleggen niet in:

  • bedrijven die producten die volgens Nederlandse of internationale regels verboden zijn
  • bedrijven die de afspraken van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen schenden
  • in tabaksbedrijven en bedrijven die kernwapens produceren of specifieke, belangrijke onderdelen daarvan
  • staatsobligaties van landen waarvoor een VN-veiligheidsraad wapenembargo van kracht is.
 

SPW is open over hoe we de pensioengelden van onze deelnemers beheren. Europese regelgeving (de herziene Richtlijn Aandeelhoudersrechten) vraagt dit ook van ons. Wij beleggen de pensioengelden niet zelf, maar besteden dit uit aan onze vermogensbeheerder APG Asset Management (APG AM). Hierover hebben we afspraken gemaakt in een vermogensbeheerovereenkomst. We lichten de belangrijkste elementen uit deze overeenkomst ten aanzien van publieke aandelen hieronder toe, zoals het belang van beleggen voor de lange termijn en hoe we onze vermogensbeheerders hierop beoordelen en belonen. 

Het belang van de lange termijn

Hoe zorgen we ervoor dat onze vermogensbeheerder de beleggingsstrategie en beslissingen afstemt op onze lange-termijnverplichtingen? Dit geven we aan in het beleggingsbeleid dat we hebben opgesteld en dat APG AM namens ons uitvoert. In dit beleid staat dat we een lange-termijnblik hebben en dat we verantwoord beleggen belangrijk vinden. Het is onze overtuiging dat deze twee zaken elkaar versterken. We laten ons niet leiden door de waan van de dag, maar profiteren van structurele ontwikkelingen op de lange termijn.

Meer weten?