Samen doen we meer dan je denkt …

Als pensioenfonds staan we midden in de samenleving. We beheren niet alleen het pensioen van onze deelnemers, we hebben ook invloed op onze beleggingen. Daarmee beïnvloeden we mogelijk zelfs de directe leefomgeving van onze deelnemers. Nu, én in de toekomst.

Investeren doen we samen en transparant
We beleggen het pensioengeld van onze deelnemers. Zij staan centraal in alle beslissingen, voor het rendement én de duurzame keuzes.

Met onze deelnemers gaan we daarom regelmatig in gesprek over ons beleid, de uitvoering hiervan en hun verwachtingen. Samen met hen en andere belanghebbenden zijn wij bijvoorbeeld gekomen tot de 4 thema’s die centraal staan in ons MVB-beleid 2021 – 2025: klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, goed bestuur en respect voor mensenrechten. Je leest meer over deze thema’s op de pagina ‘onze focus’.

Naast gesprekken met de deelnemers, voeren wij ook gesprekken met het verantwoordingsorgaan en de bij ons aangesloten werkgevers. Die dialoog voeren we ook met maatschappelijke organisaties, vakbonden, academici en natuurlijk bedrijven. Onze doelstellingen zijn ambitieus en om ze te behalen is samenwerken hard nodig.

Krachten bundelen voor meer impact
Om deze doelstellingen te behalen is samenwerking met met onze vermogensbeheerder APG van belang. De belangrijkste elementen uit de afspraken over onze samenwerking leest u in het document 'Samenwerking SPW met uitvoeringsorgaan'.

Door krachten te bundelen met andere pensioenfondsen, vermogensbeheerders, NGO’s en overheden ontwikkelen we standaarden, zijn we in staat om maatschappelijke thema’s aan te pakken en draagvlak te creëren voor onze aanpak. Onder andere door ons commitment aan het IMVB-convenant en het Nederlands Klimaatakkoord zijn deze samenwerkingen mogelijk.

Door het uitwisselen van kennis, samen te werken en het draagvlak te vergroten, bereiken we samen meer.