Onze resultaten

Werken aan financiële en duurzame resultaten

SPW zet zich in voor een goed pensioen voor iedere werknemer en werkgever van een woningcorporatie. We vinden het belangrijk om dit op een verantwoorde manier te doen. Daarom is verantwoord beleggen een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. Net als rendement, risico en kosten.

Wij delen graag onze voortgang, zowel op financieel als maatschappelijk gebied.

Financiële beleggingsresultaten

Afbeelding bij financiële beleggingsresultaten SPW

In 2022 lieten de beleggingsresultaten van SPW een resultaat zien van: -22,2%. De benchmark liet een resultaat zien van -21,4%. Dit is het beleggingsresultaat inclusief derivaten voor afdekking rente- en valuta-afdekking. Exclusief de bijdrage van de derivaten was het resultaat -16,0%.

Een overzicht van 2022 vind je op onze pagina met beleggingsresultaten.

Onze meest recente resultaten vind je op onze pagina met kwartaalberichten.

Verantwoord beleggen in getallen

Verantwoord beleggen in cijfers van SPW 2021

In deze beleidsperiode (2021-2025) leggen we in lijn met de wensen van onze deelnemers nog meer de focus op de thema’s klimaatverandering, biodiversiteit, goed bestuur en mensenrechten. In ons jaarlijkse Verslag Verantwoord Beleggen leest u meer over onze resultaten.

Klik op de button en download ons Verslag Verantwoord Beleggen.

Bekijk ook: