De thema's waarop wij focussen

Een goed beleid begint met een relevante focus. In samenspraak met werknemers, werkgevers en andere betrokkenen hebben wij gekozen voor 4 thema’s. Thema’s die aansprekend en herkenbaar zijn, waar wij invloed op kunnen uitoefenen én die urgent zijn.

Voor deze prioriteitsthema’s willen we de partijen waarin wij beleggen ertoe aanzetten de negatieve gevolgen van hun handelen te beperken, en de positieve effecten te maximaliseren. Voor ons betekent dit dat we duurzame keuzes maken die een positieve invloed hebben op mens, maatschappij en milieu. We kiezen ervoor om dat op een verantwoorde manier te doen, in samenwerking met anderen en door goed bestuur voorop te zetten. Uiteindelijk is het onze ambitie dat onze portefeuille daarmee zichtbaar verduurzaamt, terwijl we ook onze financiële doelstellingen blijven waarmaken.

Klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar en nemen in ernst en schaal toe. Overstroming, stijgend zeeniveau en extremere temperaturen treffen ons en de wereld steeds vaker.

Biodiversiteit

Verlies aan biodiversiteit is een van de grootste risico’s voor de wereld. Het raakt de voedselzekerheid, geeft gezondheidsrisico's, verergert klimaatverandering, bedreigt culturen en beïnvloed bedrijven.

Mensenrechten

Respect van mensenrechten is een randvoorwaarde om ‘Goed voor elkaar’ te zijn. Bedrijven die ze niet respecteren lopen ook een groter risico op rechtszaken, vertragingen, uitval, boetes en reputatieschade.

Goed bestuur

Onder goed bestuur valt alles wat een bedrijf doet, besluit, nalaat of bereikt. Het is de basis voor impact. Hierdoor kan een bedrijf politiek, sociaal, economisch en ethisch verantwoorde keuzes maken. Zónder kan een bedrijf niet inzetten op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.