Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over pensioen en arbeidsongeschiktheid? Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvullingsregeling van SPW. U krijgt dan elke maand geld van SPW. Misschien heeft u hier recht op als u arbeidsongeschikt bent. 

SPW heeft 3 soorten aanvullingsregelingen. Namelijk: 

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u recht heeft op een aanvullingsregeling. En op welke.

Wanneer heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

U heeft recht op arbeidsongeschiktheidspensioen als:

 • u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent
 • en u van het UWV een WIA-uitkering, WAO-uitkering of WGA-vervolguitkering krijgt
 • en u op uw eerste ziektedag deelnemer bij SPW was en werkte bij een woningcorporatie.

Krijgt u een WAO-uitkering? Dan bent u vóór 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden. Dan valt u onder de oude regeling voor (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen en invaliditeitspensioen.

Hoe wordt de hoogte van arbeidsongeschiktheidspensioen berekend?

De hoogte van arbeidsongeschiktheidspensioen hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid. En verschilt per soort aanvullingsregeling.

Was uw pensioengevend salaris hoger dan het maximale sv-loon?

Het maximale sv-loon is vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op €71.628,00. U krijgt over het salaris boven dit bedrag geen WIA-uitkering. U krijgt over het salaris boven dit bedrag wel het WIA-excedentpensioen van SPW.

Hoe vraagt u arbeidsongeschiktheidspensioen aan?

Krijgt u een WIA-uitkering van UWV? Vul dan het aanvraagformulier in. Stuur het ingevulde formulier samen met de schriftelijke beslissising van UWV naar ons op. Dat kan per e-mail of per post. Wij nemen daarna contact met u op.

Hoe lang heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

U heeft recht op arbeidsongeschiktheidspensioen zolang u een WIA-uitkering of WAO-uitkering krijgt. En u uw AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. U krijgt dus geen arbeidsongeschiktheidspensioen meer als: 

 • Uw WIA-uitkering of WAO-uitkering stopt.
 • Of vanaf dat u 68 jaar bent. 
 • Of wanneer u uw eerdere AOW-leeftijd bereikt. Dan stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen op de 1e dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. 

Dan valt u onder de oude regeling voor (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen en invaliditeitspensioen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aanvraagformulier voor aanvullingsregelingen die onder de oude regeling vallen.

Premievrije deelname betekent dat u pensioen opbouwt zonder dat u of uw werkgever hier premie voor betaalt. SPW betaalt dan (een deel van) uw premie. Het deel dat u premievrij pensioen opbouwt hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U blijft pensioen opbouwen over het arbeidsongeschikte deel. Op basis van 70% van het inkomen dat u kreeg voordat u ziek werd. 

Onderstaande tabel laat zien welk deel van de pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet.

Mate van arbeidsongeschiktheidPremievrije deelname vanaf 1 januari 2006
 35% - 45%  40%
 45% - 55% 50%
 55% - 65% 60%
 65% - 80% 72,5%
 80% - 100% 100%

Wanneer heeft u recht op premievrije deelname?

U heeft recht op premievrije deelname als u: 

 • voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent en een WIA-uitkering krijgt; 
 • of u voor 15% of meer arbeidsongeschikt bent en een WAO-uitkering krijgt.

Hoe vraagt u premievrije deelname aan?

Krijgt u een WIA-uitkering van UWV? Stuur dan de schriftelijke beslissing van UWV naar ons op. Dat kan per e-mail of per post. Wij nemen daarna contact met u op.

Hoe lang heeft u recht op premievrije deelname?

U heeft recht op premievrije deelname zolang u een WIA-uitkering of WAO-uitkering krijgt. En u uw AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. U heeft dus geen recht meer op premievrije deelname als: 

 • Uw WIA-uitkering of WAO-uitkering stopt.
 • Of vanaf dat u 68 jaar bent.
 • Of wanneer u uw eerdere AOW-leeftijd bereikt. Dan stopt de premievrije deelname op de 1e dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen heeft geen invloed op de hoogte van uw WIA- of WAO-uitkering. 

Als u arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt, worden uw maandelijkse inkomsten misschien hoger. Dat kan gevolgen hebben voor uw zorg- en huurtoeslag of andere uitkeringen. Misschien moet u ook meer belasting betalen. U kunt hierover contact opnemen met de Belastingdienst of uw uitkeringsinstantie. 

U bent niet verplicht om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Het is een recht dat u heeft. 

Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dat invloed op de opbouw van uw flexpensioen. Vanaf uw 2e ziektejaar krijgt u namelijk 70% van uw laatstverdiende loon doorbetaald. En daarom bouwt u ook minder pensioen op.

Lees meer over uw pensioen wanneer u arbeidsongeschikt wordt.

Ja, u moet het aan ons doorgeven als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid. Veranderingen hebben namelijk invloed op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije deelname.

SPW is verplicht een indicatie te geven over de verschillende situaties die bij u kunnen ontstaan. Zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschikt worden. Deze indicaties kunt u terugvinden in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) die u elk jaar krijgt. Of op Mijn SPW onder Mijn Pensioenoverzicht. De indicaties gaan uit van volledige arbeidsongeschiktheid en uw pensioengevend jaarinkomen van de laatste jaren. Aan deze indicaties kunt u geen rechten ontlenen. 

Wij hebben gegevens van UWV nodig om definitief te kunnen berekenen hoe hoog uw arbeidsongeschiktheidspensioen is. U kunt deze gegevens zelf naar ons opsturen. Dat doet u door de schriftelijke beslissing van UWV naar ons op te sturen. Anders krijgen wij de gegevens pas als UWV doorgeeft dat u definitief arbeidsongeschikt wordt. Dat betekent dat wij op dat moment pas uw definitieve arbeidsongeschiktheidspensioen kunnen berekenen. Daarom kan de indicatie in uw UPO of op Mijn SPW afwijken van het definitieve arbeidsongeschiktheidspensioen dat u krijgt.

Wij nemen contact met u op als u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen. UWV stuurt ons informatie over uw arbeidsongeschiktheid en uw WIA-uitkering. Het duurt gemiddeld 1 tot 3 maanden voordat UWV ons de informatie heeft gestuurd. En wij de informatie hebben beoordeeld. 

Heeft u zelf een schriftelijke beslissing van UWV gekregen? Dan kunt u die ook zelf naar ons opsturen. Wij beoordelen dan of u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Neem dan contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.

Misschien heeft u recht op een aanvulling van SPW op uw inkomen.

Doe makkelijk en snel de check