UPO Toelichting Partnerpensioen

In deze toelichting vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons heeft ontvangen.

Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave. Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in het pensioen dat u jaarlijks van SPW krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

Uw gegevens

persoonlijke gegevens
Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact met ons op.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij SPW bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u van ons krijgt. Lees meer over het partnerpensioen.

Bedrag per jaar

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u per jaar van SPW krijgt. U ontvangt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw ervan afgaan, kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of jaaropgave

De bedragen op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Risico's

uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Toeslagverlening

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Ieder jaar beoordeelt SPW of uw pensioen wordt verhoogd. In 2018 hebben wij de pensioenen gedeeltelijk kunnen verhogen. 

Lees meer over toeslagverlening.

vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet op onze site vinden? Onze helpdesk staat voor u klaar. Bel 020 - 583 59 20. Of stuur ons een mail.

De helpdesk is te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.