UPO Toelichting Partnerpensioen

Elk jaar maken wij een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor u. De laatste versie van uw UPO bekijkt u in MijnSPW. In deze toelichting vindt u meer uitleg over de verschillende onderdelen van het UPO. U krijgt jaarlijks uw pensioenoverzicht, betaalspecificatie en jaaropgave.

Op het jaarlijks pensioenoverzicht ziet u: 

  • het pensioen dat u krijgt van SPW.

De laatste stand van uw pensioen ziet u op Mijn SPW.

Uw persoonlijke gegevens

persoonlijke gegevens

Uw UPO gaat uit van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Kloppen uw gegevens niet? U past deze eenvoudig zelf aan op Mijn SPW. Of u neemt

contact met ons op voor hulp.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij SPW bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u van ons krijgt. 

Lees meer over het partnerpensioen.

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u per jaar van SPW krijgt. U krijgt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto. Van deze bedragen gaan uw loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) nog af. Hoeveel dat is, ziet u op uw betaalspecificatie of jaaropgave

De bedragen op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Risico's

uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hoe zeker uw pensioen is en

wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘indexatie’ of ‘toeslagverlening’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Ieder jaar beoordeelt SPW of uw pensioen wordt verhoogd. Lees meer over indexatie.

vragen

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? U kunt altijd contact opnemen met het serviceteam.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!