UPO Toelichting Ouderdomspensioen

In deze toelichting vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave.

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in: 

  • Het pensioen dat u van SPW ontvangt; 
  • Het pensioen dat uw partner of kinderen ontvangen als u overlijdt. 
Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder inzicht in uw pensioen.

Uw persoonlijke gegevens

persoonlijke gegevens
Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan in het pensioenoverzicht zijn of haar gegevens. Heeft u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw pensioenoverzicht? Neem dan contact met ons op. Mogelijk komt uw partner in aanmerking voor partnerpensioen als u overlijdt. 

Lees meer over het partnerpensioen.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij SPW bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u van ons krijgt. 

Lees meer over uw ouderdomspensioen in onze pensioenregeling.

Bedrag per jaar

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u per jaar van SPW krijgt. U ontvangt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw ervan afgaan, kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of jaaropgave

De bedragen op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Nabestaandenpensioen

Heeft u een partner of kinderen? Als u overlijdt, ontvangen zij mogelijk een nabestaandenpensioen. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan.

De bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

Partner

Op uw pensioenoverzicht staat het bedrag dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. 

Lees meer over het partnerpensioen.

Kinderen

Op uw pensioenoverzicht staat het bedrag dat uw kinderen ontvangen als u overlijdt. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen als ze jonger zijn dan 18 jaar. Of als ze nog studeren en jonger zijn dan 27. 

Lees meer over het wezenpensioen.

Risico's

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.
uitkeringszekerheid_risico

Toeslagverlening

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Ieder jaar beoordeelt SPW of uw pensioen wordt verhoogd. In 2019 hebben wij de pensioenen gedeeltelijk kunnen verhogen. 

Lees meer over toeslagverlening.

vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet op onze site vinden? Onze helpdesk staat voor u klaar. Bel 020 - 583 59 20. Of stuur ons een mail.

De helpdesk is te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.