UPO Toelichting Ouderdomspensioen

Elk jaar maken wij een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor u. De laatste versie van uw UPO bekijkt u in MijnSPW. In deze toelichting vindt u meer uitleg over de verschillende onderdelen van het UPO. U krijgt jaarlijks uw pensioenoverzicht, betaalspecificatie en jaaropgave.

Op het jaarlijks pensioenoverzicht ziet u: 

  • het pensioen dat u van SPW krijgt; 
  • het pensioen dat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt. 

De laatste stand van uw pensioen ziet u op Mijn SPW.

Uw persoonlijke gegevens

persoonlijke gegevens

Uw UPO gaat uit van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Kloppen uw gegevens niet? U past deze eenvoudig zelf aan op Mijn SPW. Of u neemt contact met ons op voor hulp.

 

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij SPW bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u van ons krijgt. 

Lees meer over uw ouderdomspensioen in onze pensioenregeling.

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u per jaar van SPW krijgt. U krijgt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto. Van deze bedragen gaan uw loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) nog af. Op uw betaalspecificatie of jaaropgave ziet u hoeveel dit is. 

De bedragen op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Nabestaandenpensioen

Heeft u een partner of kinderen? Als u overlijdt, krijgen zij mogelijk een partnerpensioen en/of wezenpensioen. De genoemde bedragen op uw UPO zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (zvw) af gaan.

De bedragen op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

 

Partner

Op uw pensioenoverzicht staat het bedrag dat uw partner krijgt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. 

Lees meer over het partnerpensioen.

 

Kinderen

Op uw pensioenoverzicht staat het bedrag dat uw kinderen krijgen als u overlijdt. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen als ze jonger zijn dan 18 jaar. Of als ze nog studeren en jonger zijn dan 27 jaar. 

Lees meer over het wezenpensioen.

 

Risico's

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

 

uitkeringszekerheid_risico

 

Indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘indexatie’ of ‘toeslagverlening’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Ieder jaar beoordeelt SPW of uw pensioen wordt verhoogd. Lees meer over indexatie.

vragen

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? U kunt altijd contact opnemen met het serviceteam.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!