Uw pensioenopbouw

U bouwt automatisch pensioen op binnen de flexpensioenregeling.

De pensioenregeling van SPW is een middelloonregeling. Dat betekent dat u elk jaar pensioen opbouwt over uw loon van dat jaar.

  • U bouwt per jaar 1,875% op aan ouderdomspensioen.
  • U bouwt per jaar 1,313% op aan partnerpensioen.
  • Het wezenpensioen bedraagt 20% van het te bereiken partnerpensioen.

De franchise is het deel van uw loon waarover u geen pensioenpremie betaalt en waarover u dus ook geen pensioen opbouwt. U bouwt over dat deel van uw salaris geen pensioen op, omdat u over dat deel vanaf uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering krijgt van de overheid. De hoogte van de franchise kan elk jaar veranderen. De hoogte van de franchise in 2020 is € 15.178,00.

Uw pensioen wordt als volgt berekend: Uw pensioenloon - de franchise = uw pensioengrondslag.

Pensioen opbouwen wil eigenlijk zeggen dat er een spaarpot voor u is waar maandelijks een bedrag bij wordt gestort. Bij SPW bouwt u de volgende pensioenen op:

Als u pensioen opbouwt, stopt u maandelijks een bedrag in uw spaarpot. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat u in dienst bent en uw loon. Bij pensioen dat op risicobasis is verzekerd, is dit niet het geval. In dit geval verzekert u zich voor bepaalde situaties waarbij uw mogelijk inkomensverlies heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheid. Op het moment dat u geen pensioen meer opbouwt bij SPW, vervalt uw recht op dit pensioen.

De premie voor pensioen dat op risicobasis is verzekerd, is lager dan voor pensioen dat wordt opgebouwd. Hiervoor zijn twee redenen:

  1. Er vindt geen opbouw plaats.
  2. Het is onbekend of het verzekerde pensioen ook daadwerkelijk tot uitkeren komt (het risico).

Bij SPW is het arbeidsongeschiktheidspensioen op risicobasis verzekerd.

SPW biedt verzekeringen die u vrijwillig kunt afsluiten:

  • Anw-hiaatpensioenverzekering 
  • Nettopensioenregeling
    Uw werkgever mag de pensioenpremies van uw pensioengevend loon boven € 110.111,00 euro niet meer aftrekken van het bruto inkomen. U blijft tot € 110.111,00 pensioen opbouwen in de flexpensioenregeling. Wilt u over het resterende bedrag ook pensioen opbouwen, dan kan dat via de nettopensioenregeling.