Partnerpensioen

Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op partnerpensioen. Bent u eerder getrouwd geweest? Uw ex-partner heeft mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen.

Uw partner heeft recht op partnerpensioen als hij of zij voldoet aan één van de volgende omschrijvingen: 

 • U bent met hem of haar getrouwd; 
 • U heeft met hem of haar een geregistreerd partnerschap;
 • U woont met hem of haar samen en u heeft een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris. U heeft een kopie van dit contract opgestuurd naar SPW.

Uw partner krijgt geen partnerpensioen als:

 • U uw partner niet heeft aangemeld (in geval van samenwonen); 
 • Uw relatie is begonnen nadat uw pensioen is ingegaan;
 • U uw partnerpensioen volledig heeft uitgeruild voor ouderdomspensioen;
 • Uw partner u opzettelijk van het leven berooft;
 • U binnen een half jaar na aanvang van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract, anders dan door een ongeval, overlijdt. 

Bij een opgebouwd partnerpensioen wordt er elke maand geld gestort in een 'spaarpot'. Dit is bestemd voor het partnerpensioen. Jaarlijks bouwt u 1,313% (vanaf 2015) van de pensioengrondslag op aan partnerpensioen. Dit percentage is in de afgelopen jaren een paar keer gewijzigd. (Tot 1 januari 2014 bouwde u 70% van de jaarlijkse pensioenaangroei van het ouderdomspensioen op. Per 1 januari 2014 wijzigde de opbouw van partnerpensioen naar 1,51% van de pensioengrondslag.)

De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het moment waarop u overlijdt. Wij onderscheiden hierbij drie situaties: 

 • Overlijdt u op of ná uw 68e? Uw partner ontvangt een partnerpensioen dat u tot uw pensioendatum heeft opgebouwd.
 • Overlijdt u vóór uw 68e en bouwt u op dat moment pensioen op bij SPW? Uw partner ontvangt een partnerpensioen dat gelijk is aan het 'te bereiken partnerpensioen’. 
 • Overlijdt u vóór uw 68e en bouwt u op dat moment geen pensioen meer op bij SPW? Uw partner ontvangt een partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment dat de deelname bij SPW eindigde. 

Zijn uw pensioenaanspraken afgekocht, of overgedragen door middel van waardeoverdracht? Dan geldt bovenstaande niet. Er bestaat ook geen recht op partnerpensioen als u op uw feitelijke pensioendatum het partnerpensioen volledig heeft uitgeruild voor extra ouderdomspensioen. Ga naar Mijn SPW om te zien hoeveel partnerpensioen u tot nu toe heeft opgebouwd. 

Bent u gescheiden terwijl u pensioen opbouwde bij SPW? Uw ex-partner heeft mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen. Dit hangt uiteraard ook af van de afspraken die u en uw ex-partner hebben gemaakt.

Als u overlijdt, sturen wij uw (ex-)partner een brief met daarin uitleg hoe het partnerpensioen digitaal kan worden aangevraagd. Is digitaal aanvragen niet mogelijk? Dan kan uw (ex-)partner het aanvraagformulier voor uitkering partnerpensioen downloaden. Met dit aanvraagformulier kan uw (ex-)partner schriftelijk partnerpensioen aanvragen.

U kunt het partnerpensioen (voor een deel) uitruilen tegen een hoger flexpensioen*. Het partnerpensioen vervalt dan of wordt lager. Als u een partner heeft, moet hij of zij wel toestemming geven voor uitruil. Het kan ook andersom: u kunt een deel van uw opgebouwde flexpensioen uitruilen voor hoger partnerpensioen. 

*Heeft u één of meerdere ex-partners die recht hebben op bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat deel niet uitruilen voor extra ouderdomspensioen.

Verlaat u de sector woningcorporaties maar laat u uw opgebouwde pensioen bij SPW staan? Ook dan heeft uw partner bij uw overlijden recht op partnerpensioen van SPW. Ook al is het jaren geleden dat u voor een woningcorporatie werkte. 

Zijn uw pensioenaanspraken afgekocht, of overgedragen door middel van waardeoverdracht? Dan geldt voorgaande niet. Er bestaat ook geen recht op partnerpensioen als u op uw feitelijke pensioendatum het partnerpensioen volledig heeft uitgeruild voor extra ouderdomspensioen.

Heeft u voor 1 januari 2015 pensioen opgebouwd bij SPW? Tot 1 januari 2014 bouwde u jaarlijks een partnerpensioen op. Dit stond gelijk aan 70% van de jaarlijkse pensioenaangroei van het ouderdomspensioen. Vanaf 1 januari 2014 is de pensioenregeling gewijzigd. De opbouw van het partnerpensioen staat nu los van het flexpensioen. U bouwde in 2014 1,51% van de pensioengrondslag op aan partnerpensioen. Vanaf de wijziging van de pensioenregeling in 2015 bouwt u jaarlijks 1,313% (vanaf 2015) van de pensioengrondslag op aan partnerpensioen. Het partnerpensioen dat tot 1 januari 2014 is opgebouwd blijft in waarde gelijk.