Bestaansminimum

bestaansminmum

Het bestaansminimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven.

Wat is het bestaansminimum?

Het bestaansminimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. De overheid bepaalt elk halfjaar het bestaansminimum. Dit bedrag is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Het bestaansminimum wordt ook wel het sociaal minimum genoemd. Kijk voor de actuele bedragen van het sociaal minimum op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Heeft u minder inkomen dan het bestaansminimum? Dan heeft u misschien recht op toeslagen van UWV of de Belastingdienst. Met deze toeslagen worden uw uitkering en eventuele inkomsten tot aan het bestaansminimum aangevuld. Het bestaansminimum varieert van 70% tot 100% van het wettelijk minimumloon en is meestal even hoog als een bijstandsuitkering.

Welke toeslagen kunt u aanvragen?

Met een uitkering of inkomen onder het bestaansminimum kunt u met toeslagen een aanvulling krijgen op uw inkomen. 

De verschillende toeslagen zijn:

Pensioen en toeslagen

Als u (partner) pensioen krijgt van een pensioenfonds betekent dat een verhoging van uw inkomen. Deze keuzes hebben gevolgen voor de hoogte van uw inkomen: 

Wordt uw inkomen hoger dan de grens waarbij u huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt, dan vervalt uw toeslag misschien. En kan de Belastingdienst geld terugvragen. Vraag dit na bij de Belastingdienst door te bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis). 

Er is 1 uitzondering voor het vervallen van huurtoeslag. Als u uw pensioen afkoopt, krijgt u in 1 keer al uw pensioen uitbetaald. U kunt de Belastingdienst vragen om het afkoopbedrag ‘als bijzonder inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag’. Als de Belastingdienst hiermee instemt, dan telt het afkoopbedrag niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag.