Afkopen van uw pensioen

Als u een korte periode voor een woningcorporatie heeft gewerkt, dan heeft u waarschijnlijk weinig pensioen opgebouwd. Tot en met 2018 konden kleine pensioenen worden afgekocht. Dan werd de waarde van het pensioen in een keer uitbetaald. Sinds 1 januari 2019 mag dit niet meer. Hieronder leest u wat er met uw kleine pensioen bij SPW gebeurt.

Heel kleine pensioenen van maximaal € 2,00 bruto per jaar vervallen. Dit zijn de regels van de overheid. U krijgt geen pensioen meer van ons.

Pensioenfondsen mogen vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. Bent u op of na 1 januari 2018 uit dienst getreden? Dan draagt SPW uw kleine pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds. 

U hoeft hiervoor niets te doen. Uw toestemming is niet nodig. Zo blijven kleine pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming houden en worden ze gebundeld tot een groter pensioen. 

Lees meer over automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen.

In sommige gevallen is afkoop nog mogelijk:

  • Als er na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder is waar we het kleine pensioen naar over kunnen dragen.
  • Als u met pensioen gaat en uw pensioen is lager dan de wettelijke afkoopgrens. 

In beide gevallen gebeurt dit alleen als u hiervoor toestemming geeft. Als u afkoopt krijgt u daarna geen pensioen meer van ons.

U bepaalt zelf of u de afkoop uitstelt. Wanneer u met afkoop heeft ingestemd, krijgt u het afkoopbedrag binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen. U kunt uw pensioendatum, en daarmee de afkoop, uitstellen tot maximaal vijf jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Als u uw pensioen uitstelt wordt uw pensioenbedrag hoger. Het afkoopbedrag wordt dan ook hoger.

Wilt u weten hoeveel pensioen u bij SPW heeft opgebouwd? Kijk dan op Mijn SPW of in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Wordt uw inkomen hoger dan de grens waarbij u huurtoeslag en/of zorgtoeslag krijgt? Dan vervalt uw toeslag misschien. En kan de Belastingdienst geld terugvragen. Vraag dit na bij de Belastingdienst door te bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Er is 1 uitzondering voor het vervallen van huurtoeslag. Als u uw pensioen afkoopt, krijgt u in 1 keer al uw pensioen uitbetaald. U kunt de Belastingdienst vragen om het afkoopbedrag 'als bijzonder inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag'. Als de Belastingdienst hiermee akkoord gaat, dan telt het afkoopbedrag niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. Hiervoor moet u wel een formulier invullen via de Belastingdienst.

Als u ervoor kiest om uw pensioen af te kopen, dan krijgt u het bedrag van ons binnen 2 maanden. Daarna krijgt u geen pensioen meer van ons. U krijgt ook géén verhogingen (indexatie) meer van SPW.

U kunt uw pensioen ook per maand krijgen. U krijgt dan levenslang maandelijks pensioen van ons. Wij houden loonheffing en bijdrage Zvw in op uw pensioen.