Werkloos

Als u werkloos wordt, stopt uw pensioenopbouw. U hoeft niet aan ons door te geven dat u werkloos wordt.

U heeft de volgende vier mogelijkheden:

1. Wij kopen uw pensioen af 

Heeft u een korte periode voor een woningcorporatie gewerkt? En is uw opgebouwde ouderdomspensioen bij ons lager is dat de wettelijke afkoopgrens (€ 474,11 in 2018)? Dan kopen wij uw pensioen af. Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de regels met betrekking tot de afkoop van uw pensioen.

2. U neemt uw pensioen mee 

Heeft u een nieuwe baan in een andere sector? U kunt het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd meenemen naar een ander pensioenfonds. Dit noemen we waardeoverdracht

3. U heeft een nieuwe baan bij een andere woningcorporatie 

Er verandert er niets. U blijft pensioen opbouwen bij ons. 

4. U zet uw pensioen vrijwillig voort 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten

  • Heeft u een Anw-hiaatpensioenverzekering bij SPW? Dan stopt deze verzekering de dag nadat u uit dienst bent getreden.
  • Bent u na 1949 geboren? Dan vervalt uw aanspraak op voorwaardelijk pensioen. Lees hier meer over voorwaardelijk pensioen