Wat u moet weten en regelen als u gaat scheiden

Scheiden of uit elkaar gaan heeft ook gevolgen voor uw pensioen. Wat moet u weten en regelen? Geef hieronder aan welke situatie voor u geldt, zodat wij u de juiste informatie kunnen laten zien.

Welke situatie is op u van toepassing?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1a2]

U bent gescheiden van tafel en bed of u gaat scheiden van tafel en bed

Bij scheiding van tafel en bed is het mogelijk om samen met uw partner afspraken te maken over de verdeling van uw ouderdomspensioen.

Bent u gescheiden of gaat u scheiden?[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q1a1]

U gaat scheiden

Als u gaat scheiden heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Het is daarom belangrijk keuzes te maken over de verdeling van uw pensioen. Wij helpen u hier graag bij.

Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden om uw pensioen te verdelen. De afspraken die u maakt over de verdeling van uw pensioen gaan over uw flexpensioen. Over het bijzonder partnerpensioen maakt u aparte afspraken met uw ex-partner. 

Log in op Mijn SPW om de hoogte van uw pensioen te bekijken. 

U en uw ex-partner kunnen een voorlopige berekening over de verdeling van uw pensioen opvragen. Dit doet u door ons te bellen, een e-mail te sturen of ons een brief te sturen.

Ieder krijgt de helft van het flexpensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Lees meer

U kiest samen voor een andere verdeling. Bijvoorbeeld een ander percentage dan 50%, of een andere periode dan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

U kiest er samen voor uw pensioen te splitsen in 2 losstaande pensioenen. U kunt uw pensioen alleen splitsen als het deel van het flexpensioen voor uw ex-partner hoger is dan € 594,89 bruto per jaar. Dit is de afkoopgrens en wettelijk geregeld.

Lees meer

Kiest u er samen voor om het flexpensioen niet te verdelen? Dan houdt u uw hele flexpensioen zelf.

Lees meer

Heeft u al afspraken vastgelegd?[cms: qa-q1q1q1]
[cms: qa-q1q1q1a1]

U bent gescheiden en heeft nog geen afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft nog niet met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt.

Deze afspraken legt u vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u moet de verdeling van uw pensioen aan ons doorgeven.
Heeft u uw afspraken al doorgegeven aan uw pensioenfonds?[cms: qa-q1q1q1q1]
[cms: qa-q1q1q1q1a1]

U bent gescheiden en heeft afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft samen met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt. Deze afspraken heeft u vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u heeft de afspraken aan ons doorgegeven.

Wij registreren uw keuze voor de verdeling van het pensioen. U en uw ex-partner krijgen allebei een brief van ons. Om de verdeling van het pensioen te bevestigen.

Wat was de datum van uw scheiding?[cms: qa-q1q2]
[cms: qa-q1q2a1]

Bent u gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995?

Dan is het Boon/Van Loon-arrest van de Hoge Raad van toepassing. Dit betekent dat pensioen bij de verdeling van de gemeenschap bij scheiding in aanmerking moet worden genomen. Uw ex-partner heeft daardoor mogelijk recht op een voorwaardelijke uitkering van u zolang u leeft.

Heeft u al afspraken vastgelegd[cms: qa-Q1Q2Q1]
[cms: qa-q1q2q1a1]

U bent gescheiden en heeft nog geen afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft nog niet met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt. Deze afspraken moet u vastleggen in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u moet de verdeling van uw pensioen aan ons doorgeven.

[cms: qa-q1q1q1q1a2]

U heeft de afspraken nog niet doorgegeven

U heeft afspraken vastgelegd in scheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst, maar nog niet aan ons doorgegeven.

Deze afspraken kunt u aan ons doorgeven.
Heeft uw uw afspraken al doorgegeven aan het pensioenfonds?[cms: qa-q1q2q1q1]
Gaat u opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aan met een nieuwe partner of met uw ex-partner?[cms: qa-q1q3]
[cms: qa-q1q2q1q1a2]

U heeft de afspraken nog niet doorgegeven

U heeft afspraken vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Maar deze heeft u nog niet aan ons doorgegeven.

Deze afspraken kunt u aan ons doorgeven.
[cms: qa-q1q2q1q1a1]

U bent gescheiden en heeft afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft samen met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt. Deze afspraken heeft u vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u heeft de afspraken aan ons doorgegeven.

Wij registreren uw keuze voor de verdeling van het pensioen. U en uw ex-partner krijgen allebei een brief van ons. Om de verdeling van het pensioen te bevestigen.

[cms: qa-q1q3a1]

Ik ga opnieuw trouwen of ik ga een geregistreerd partnerschap aan met een nieuwe partner

Dan krijgt uw nieuwe partner recht op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd vanaf uw eerdere echtscheiding.

Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op nabestaandenpensioen? Dan krijgt uw nieuwe partner eventueel ook recht op dit nabestaandenpensioen.

Gaat u vervolgens weer scheiden? Dan heeft uw nieuwe partner eventueel recht op een deel van uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Lees meer
[cms: qa-q1q3a2]

Ik ga opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aan met mijn ex-partner

Dan gelden dezelfde regels als voor een eerder huwelijk. Wij ontvangen het huwelijk of geregistreerd partnerschap vanuit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Lees meer
Chat met SPW