Wat u moet weten en regelen als u gaat scheiden

Scheiden of uit elkaar gaan heeft ook gevolgen voor uw pensioen. Wat moet u weten en regelen? Geef hieronder aan welke situatie voor u geldt, zodat wij u de juiste informatie kunnen laten zien.

Welke situatie is op u van toepassing?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1a1]

U gaat opnieuw trouwen of samenwonen

Het maakt verschil of u trouwt of een partnerschap registreert of samenwoont.

Als u trouwt of een partnerschap registreert én in Nederland woont, hoeft u niets te regelen. 

Uw partner is automatisch aangemeld voor partnerpensioen. En uw partner krijgt recht op een deel van uw flexpensioen. Ook als u later uit elkaar gaat. 

Bekijk in MijnSPW of uw partner partnerpensioen krijgt. 

Woont u samen? Dan moet u zelf uw partner aanmelden bij SPW. Uw partner krijgt alleen partnerpensioen als u uw partner aanmeldt bij SPW. Daar heeft u een samenlevingscontract voor nodig. 

Bouwt of bouwde uw partner zelf ook pensioen op bij SPW? Dan moet uw partner u ook aanmelden bij SPW. Bouwt uw partner ergens anders pensioen op? Denk er dan aan dat uw partner u ook daar aanmeldt. 

Meer informatie over trouwen of samenwonen

Meer informatie over partnerpensioen.

Bent u gescheiden of gaat u scheiden?[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q1a1]

U gaat scheiden

Als u gaat scheiden heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Het is daarom belangrijk keuzes te maken over de verdeling van uw pensioen. Wij helpen u hier graag bij.

Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden om uw pensioen te verdelen. De afspraken die u maakt over de verdeling van uw pensioen gaan over uw flexpensioen. Over het bijzonder partnerpensioen maakt u aparte afspraken met uw ex-partner. 

Log in op Mijn SPW om de hoogte van uw pensioen te bekijken. 

U en uw ex-partner kunnen een voorlopige berekening over de verdeling van uw pensioen opvragen. Dit doet u door ons te bellen, een e-mail te sturen of ons een brief te sturen.

Ieder krijgt de helft van het flexpensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Lees meer

U kiest samen voor een andere verdeling. Bijvoorbeeld een ander percentage dan 50%, of een andere periode dan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

U kiest er samen voor uw pensioen te splitsen in 2 losstaande pensioenen. U kunt uw pensioen alleen splitsen als het deel van het flexpensioen voor uw ex-partner hoger is dan € 520,35 bruto per jaar. Dit is de afkoopgrens en wettelijk geregeld.

Lees meer

Kiest u er samen voor om het flexpensioen niet te verdelen? Dan houdt u uw hele flexpensioen zelf.

Lees meer

Heeft u al afspraken vastgelegd?[cms: qa-q1q1q1]
[cms: qa-q1q1q1a1]

U bent gescheiden en heeft nog geen afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft nog niet met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt.

Deze afspraken legt u vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u moet de verdeling van uw pensioen aan ons doorgeven.
Heeft u uw afspraken al doorgegeven aan uw pensioenfonds?[cms: qa-q1q1q1q1]
[cms: qa-q1q1q1q1a1]

U bent gescheiden en heeft afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft samen met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt. Deze afspraken heeft u vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u heeft de afspraken aan ons doorgegeven.

Wij registreren uw keuze voor de verdeling van het pensioen. U en uw ex-partner krijgen allebei een brief van ons. Om de verdeling van het pensioen te bevestigen.

Wat was de datum van uw scheiding?[cms: qa-q1q2]
[cms: qa-q1q2a1]

Bent u gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995?

Dan is het Boon/Van Loon-arrest van de Hoge Raad van toepassing. Dit betekent dat pensioen bij de verdeling van de gemeenschap bij scheiding in aanmerking moet worden genomen. Uw ex-partner heeft daardoor mogelijk recht op een voorwaardelijke uitkering van u zolang u leeft.

Heeft u al afspraken vastgelegd[cms: qa-Q1Q2Q1]
[cms: qa-q1q2q1a1]

U bent gescheiden en heeft nog geen afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft nog niet met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt. Deze afspraken moet u vastleggen in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u moet de verdeling van uw pensioen aan ons doorgeven.

[cms: qa-q1q1q1q1a2]

U heeft de afspraken nog niet doorgegeven

U heeft afspraken vastgelegd in scheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst, maar nog niet aan ons doorgegeven.

Deze afspraken kunt u aan ons doorgeven.
Heeft uw uw afspraken al doorgegeven aan het pensioenfonds?[cms: qa-q1q2q1q1]
[cms: qa-q1q2q1q1a2]

U heeft de afspraken nog niet doorgegeven

U heeft afspraken vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Maar deze heeft u nog niet aan ons doorgegeven.

Deze afspraken kunt u aan ons doorgeven.
[cms: qa-q1q2q1q1a1]

U bent gescheiden en heeft afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft samen met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt. Deze afspraken heeft u vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u heeft de afspraken aan ons doorgegeven.

Wij registreren uw keuze voor de verdeling van het pensioen. U en uw ex-partner krijgen allebei een brief van ons. Om de verdeling van het pensioen te bevestigen.

Chat met SPW