U bent gescheiden en heeft afspraken over de verdeling van uw pensioen vastgelegd. Deze afspraken kunt u aan ons doorgeven.

U heeft afspraken vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Maar deze heeft u nog niet aan ons doorgegeven.

Uw verdeling doorgeven

In uw huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst staan de afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. U en uw ex-partner ondertekenen allebei het formulier. 

Stuur het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst naar ons toe. Doe dit binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Wij registreren de verdeling nadat wij het formulier hebben ontvangen. 

U stuurt de documenten naar ons per e-mail of per post.

Dan kunt u of uw ex-partner het formulier verdeling van ouderdomspensioen alsnog invullen. Het formulier stuurt u of uw ex-partner naar ons toe. 

U stuurt de documenten naar ons per e-mail of per post.