U bent gescheiden en heeft nog geen afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft nog niet met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt.

Wat moet u regelen?

U en uw ex-partner leggen afspraken vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Daarna geeft u de afspraken over de verdeling van uw pensioen aan ons door. Waren uw afspraken al vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden? Stuur dan een kopie daarvan naar ons toe. 

U stuurt de documenten naar ons per e-mail of per post.

In uw huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst staan de afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. U of uw ex-partner ondertekent het formulier. 

Stuur het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst naar ons toe. Doe dit binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. Wij registreren de verdeling nadat wij het formulier hebben ontvangen. 

U stuurt de documenten naar ons per e-mail of per post.

Dan kunt u of uw ex-partner het formulier verdeling van ouderdomspensioen alsnog invullen. U kunt kiezen voor de standaard verdeling. Het formulier stuurt u of uw ex-partner naar ons toe. 

U stuurt de documenten naar ons per e-mail of per post.