Uniform Pensioenoverzicht nettopensioen 2019

Op deze pagina vindt u meer informatie over uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) nettopensioen 2019.

De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling waarmee u pensioen opbouwt over uw salaris boven € 107.593 (in 2019). Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling betaalt u maandelijks een premie vanuit uw nettosalaris.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in:

 • de waarde van uw nettopensioen op 31 december 2018;
 • welk pensioen u kunt inkopen op uw pensioenleeftijd;
 • wat uw partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt.

Bewaar het pensioenoverzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw nettopensioen.

Controleer uw persoonlijke gegevens

persoonlijke gegevens
Dit pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt er iets niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan in het pensioenoverzicht zijn of haar gegevens. Heeft u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw pensioenoverzicht? Op de pagina trouwen of samenwonen staat hoe u uw partner kunt aanmelden.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de naam van uw pensioenfonds, de regeling en de dag waarop u bent gestart met deelname aan de nettopensioenregeling bij SPW.

 • Datum start deelneming aan deze pensioenregeling: de datum vanaf wanneer u deelneemt aan de nettopensioenregeling.
 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling: uw bruto-jaarsalaris (bij een voltijd dienstverband) dat meetelt voor uw pensioenopbouw in de nettopensioenregeling.
 • Aftoppingsgrens salaris: het deel waarover u pensioen opbouwt in de basisregeling, maar niet in de SPW nettopensioenregeling.
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt [in de nettopensioenregeling]: pensioengevend salaris minus de aftoppingsgrens salaris. (Dit wordt ook wel de pensioengrondslag genoemd.)
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband: laat zien of u in deeltijd of voltijd werkt.
 • Deelnamepercentage: het percentage waarvoor u deelneemt in de nettopensioenregeling in verhouding tot uw maximale premie-inleg. U kunt deelnemen voor 25%, 50%, 75% of 100%. U bepaalt zelf uw deelnamepercentage, u kunt dit één keer per jaar wijzigen.

  U bent ook verzekerd voor extra nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen) als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling. Het deelnamepercentage voor extra nabestaandenpensioen is altijd 100%.
arbeidsongeschiktheidspensioen

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan wordt uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) voortgezet. De opbouw van uw pensioen gaat door zolang u arbeidsongeschikt bent.

U heeft recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw als u:

 • recht heeft op een uitkering op grond van de WIA, én
 • bij start deelneming aan de nettopensioenregeling niet op medische gronden bent uitgesloten van premievrije voortzetting.

Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling, dan bouwt u uw eigen beleggingskapitaal op. Wij beleggen de premies (na aftrek van kosten en risicopremies) in beleggingsfondsen. De beleggingswaarde is onder andere afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het pensioenkapitaal koopt u op de pensioendatum een nettopensioenuitkering bij SPW. Meer informatie over de waarde van de beleggingen van SPW vindt u in de vermogensoverzichten die u elk jaar ontvangt.

Op uw pensioenoverzicht ziet u de beleggingswaarde op 31 december 2018 en de nettopensioenuitkering die u hiermee naar verwachting kunt inkopen bij SPW. Daarnaast hebben wij ook berekend wat u aan nettopensioenuitkering kunt verwachten als u blijft deelnemen aan de nettopensioenregeling.

Bekijk meer informatie over nettopensioen.

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er bij een echtscheiding afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? In het pensioenoverzicht is nog geen rekening gehouden met uw keuze en de verdeling van uw pensioen bij scheiding.

Keuzemogelijkheden

Gaat u met pensioen? Dan volgt uw nettopensioen de keuzes die u voor uw pensioen in de basisregeling maakt. U heeft voor uw nettopensioen dus geen afzonderlijke keuzemogelijkheden.

Als u overlijdt, dan kunnen uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen. Dit is een nettobedrag per jaar.

Overlijdt u als u nog in dienst bent bij uw werkgever? Dan krijgen uw partner en/of kinderen de uitkering die in uw pensioenoverzicht staat. We gaan er bij de berekening vanuit dat u zou hebben doorgewerkt tot 68 jaar.

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden, gelijk aan de voorwaarden van de SPW basisregeling.

Lees meer over het partnerpensioen.

Kinderen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen mogelijk recht op een wezenpensioen. Dit is automatisch geregeld. U hoeft uw kinderen niet aan te melden. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn of uw pleeg- of stiefkinderen.

Lees meer over het wezenpensioen voor uw kinderen.

uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.
samenwonen_trouwen

Het wijzigen van uw deelnamepercentage heeft invloed op uw op te bouwen beleggingskapitaal in de nettopensioenregeling. Daarnaast kunnen sommige gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op het SPW nettopensioen en SPW basispensioen in het algemeen:

U heeft eerder ook het polisoverzicht 2019 ontvangen. De gegevens op dit polisoverzicht kunnen afwijken van de gegevens op uw pensioenoverzicht. Dit komt doordat het polisoverzicht uitgaat van de meest recente gegevens op dat moment, terwijl het pensioenoverzicht uitgaat van de stand per 31 december 2018.
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? Bel dan gerust onze helpdesk. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.