Uniform Pensioenoverzicht Nettopensioen

Elk jaar maken wij een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Nettopensioen voor u. In deze toelichting vindt u meer uitleg over de verschillende onderdelen van het UPO.

De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling. U bouwt met de nettopensioenregeling pensioen op over uw salaris boven € 137.800,00 (in 2024). Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling betaalt u maandelijks een premie vanuit uw nettosalaris.

Uw UPO geeft u inzicht in:

 • de waarde van uw nettopensioen op 31 december 2023
 • welk pensioen u kunt inkopen op uw pensioenleeftijd
 • wat uw partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt

Bewaar uw pensioenoverzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw nettopensioen.

Uw persoonlijke gegevens

Uw UPO gaat uit van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Kloppen uw gegevens niet? U past deze eenvoudig zelf aan op Mijn SPW. Of u neemt contact met ons op voor hulp.

 

Uw partner

Uw partner komt in aanmerking voor partnerpensioen als u overlijdt. Dan moet uw partner wel bij ons bekend zijn. Als uw partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens op uw UPO.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij dat automatisch door van de gemeente. Woont u samen en heeft u een samenlevingscontract? Dan moet u uw partner zelf bij ons aanmelden.

 

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de naam van uw pensioenfonds, de regeling en de dag waarop u bent gestart met deelneming aan de nettopensioenregeling bij SPW.

 • Datum start deelneming aan deze pensioenregeling: de datum vanaf wanneer u deelneemt aan de nettopensioenregeling.
 • Uw salaris dat meetelt voor de nettopensioenregeling: uw bruto-jaarsalaris (bij een voltijd dienstverband) boven de aftoppingsgrens dat meetelt voor uw pensioenopbouw in de nettopensioenregeling.
 • Aftoppingsgrens salaris: het deel van het salaris waarover u pensioen opbouwt in de basisregeling, maar niet in de SPW nettopensioenregeling.
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt in de nettopensioenregeling: pensioengevend salaris minus de aftoppingsgrens salaris. (Dit wordt ook wel de pensioengrondslag genoemd.)
 • Deeltijdpercentage: het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband.
 • Deelnemingspercentage: het percentage waarvoor u deelneemt in de nettopensioenregeling in verhouding tot uw maximale premie-inleg. U kunt deelnemen voor 25%, 50%, 75% of 100%. U bepaalt zelf uw deelnemingspercentage. De keuze kan 1 keer per kalenderjaar worden aangepast na het eerste kalenderjaar van deelneming.

U bent ook verzekerd voor extra nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen) als u overlijdt tijdens deelneming aan de nettopensioenregeling. Het deelnemingspercentage voor extra nabestaandenpensioen is altijd 100%.

Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan wordt uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) voortgezet. De opbouw van uw pensioen gaat door zolang u arbeidsongeschikt bent.

U heeft recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw als u:

 • recht heeft op een uitkering op grond van de WIA, én
 • bij start deelneming aan de nettopensioenregeling niet op medische gronden bent uitgesloten van premievrije voortzetting.

Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling, dan bouwt u een eigen beleggingskapitaal op. Wij beleggen de premies (na aftrek van kosten en risicopremies) in beleggingsfondsen. De beleggingswaarde is onder andere afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum een nettopensioenuitkering bij SPW aangekocht. Meer informatie over de waarde van de beleggingen van SPW vindt u in de vermogensoverzichten die u elk jaar ontvangt.

Op uw pensioenoverzicht ziet u de beleggingswaarde op 31 december 2023 en de nettopensioenuitkering die naar verwachting wordt ingekocht bij SPW. Daarnaast hebben wij ook berekend wat u aan nettopensioenuitkering kunt verwachten als u blijft deelnemen aan de nettopensioenregeling.

Bekijk meer informatie over nettopensioen.

 

Uw pensioen en uw ex-partner

Zijn er bij een echtscheiding afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? In het pensioenoverzicht is nog geen rekening gehouden met uw keuze en de verdeling van uw pensioen bij scheiding.

 

Keuzemogelijkheden

Gaat u met pensioen? Dan volgt uw nettopensioen de keuzes die u voor uw pensioen in de basisregeling maakt. U heeft voor uw nettopensioen dus geen afzonderlijke keuzemogelijkheden.

Als u overlijdt, dan kunnen uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen. Dit is een nettobedrag per jaar.

Overlijdt u als u nog in dienst bent bij uw werkgever? Dan krijgen uw partner en/of kinderen de uitkering die in uw pensioenoverzicht staat. We gaan er bij de berekening vanuit dat u zou hebben doorgewerkt tot 68 jaar.

 

Partner

Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw partner moet dan wel bij ons zijn aangemeld. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, krijgen wij dat automatisch door. Heeft u een samenlevingscontract? Meldt uw partner dan zelf aan op Mijn SPW.

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat uw partner ontvangt als u overlijdt.

 

Kinderen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen als uw kinderen jonger zijn dan 18, of jonger zijn dan 27 jaar en nog studeren. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen. U hoeft niet aan ons door te geven of u kinderen heeft.

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat uw kind ontvangt als u overlijdt.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

 

Wat als het mee- of tegenzit?

Van nu tot het moment dat u met pensioen gaat kan veel veranderen. Het kan bijvoorbeeld beter of slechter gaan met de economie. Dit heeft dan invloed op het pensioen dat u krijgt.

Op uw UPO ziet u vanaf nu wat uw pensioen is in drie situaties. Uw verwachte pensioen, als het meezit én als het tegenzit. U ziet drie pijlen met bedragen. Wat betekenen de pijlen?


1. Pijl in het midden: verwacht eindresultaat 

We verwachten dat dit het bedrag aan pensioen is dat u krijgt op uw 68e.

2. Rechter pijl

Gaat het heel goed met de economie? Dan verwachten we dat u dit bedrag krijgt. Als het meezit ontvangt u dus meer pensioen.

3. Linker pijl 

Gaat het niet goed met de economie? Dan verwachten we dat u dit bedrag krijgt. Als het tegenzit ontvangt u dus minder pensioen. Ook ziet u een bedrag onderaan het plaatje. Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Stopt u nu met opbouwen? Dan krijgt u dit bedrag als u met pensioen gaat. In het plaatje hielden we rekening met inflatie. Wat is inflatie? Dan gaan de prijzen van producten en diensten omhoog.

Het wijzigen van uw deelnemingspercentage heeft invloed op uw op te bouwen beleggingskapitaal in de nettopensioenregeling. Daarnaast kunnen sommige gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op het nettopensioen en het basispensioen in het algemeen:

U krijgt jaarlijks van ons een polisoverzicht en wanneer er iets wijzigt. De gegevens op dit laatste polisoverzicht kunnen afwijken van de gegevens op uw UPO. Dit komt doordat het polisoverzicht uitgaat van de meest recente gegevens op dat moment, terwijl het pensioenoverzicht uitgaat van de stand per 31 december 2023.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? U kunt altijd contact opnemen met het serviceteam.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!