UPO Toelichting Arbeidsongeschiktheidspensioen

In deze toelichting vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in het pensioen dat u jaarlijks van SPW krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder inzicht in uw pensioen.

Uw gegevens

persoonlijke gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact met ons op.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens die bij SPW bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u krijgt. U ontvangt arbeidsongeschiktheidspensioen. Lees meer in onze pensioenregeling.

Bedrag per jaar

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u per jaar van SPW krijgt. U ontvangt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw ervan afgaan, kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of jaaropgave

De bedragen op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Risico's

uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Lees hier hoe zeker uw pensioen is en welke risico’s mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Toeslagverlening

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Ieder jaar beoordeelt SPW of uw pensioen wordt verhoogd. In 2019 hebben wij de pensioenen gedeeltelijk kunnen verhogen.

Lees meer over toeslagverlening.

Invloed

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen: 

  • Als de mate waarin u arbeidsongeschikt bent wordt aangepast door het UWV.
vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet op onze site vinden? Onze helpdesk staat voor u klaar. Bel 020 - 583 59 20. Of stuur ons een mail.

De helpdesk is op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.