UPO Toelichting Arbeidsongeschiktheidspensioen

Elk jaar maken wij een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor u. De laatste versie van uw UPO bekijkt u in Mijn SPW. In deze toelichting vindt u meer uitleg over de verschillende onderdelen van het UPO. U krijgt jaarlijks uw pensioenoverzicht, betaalspecificatie en jaaropgave.

Op het jaarlijks pensioenoverzicht ziet u het pensioen dat u van SPW krijgt.

Uw persoonlijke gegevens

persoonlijke gegevens
Uw UPO gaat uit van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Kloppen uw gegevens niet? U past deze eenvoudig zelf aan op Mijn SPW. Of u neemt contact met ons op voor hulp.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens die bij SPW bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u krijgt. U krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen. Lees meer over het arbeidsongeschiktheidspensioen.

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u per jaar van SPW krijgt. U krijgt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto. Van deze bedragen gaan uw loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) nog af. Hoeveel dat is, ziet u op uw betaalspecificatie of jaaropgave

De bedragen op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Risico's

uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Lees hier hoe zeker uw pensioen is en welke risico’s mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Toeslagverlening

Heeft u een WIA-plus/WIA-excedent of Invaliditeitspensioen?
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Ieder jaar beoordeelt SPW of uw pensioen wordt verhoogd. Lees meer over indexatie.

Heeft u een Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen of WGA-hiaatpensioen?
In 2021 is uw pensioen verhoogd. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen volgt hiermee de verhoging van de WAO- en WIA-uitkering, die gebaseerd op de verhoging van het dagloon is.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen: 

  • Als het UWV de mate (percentage) waarin u arbeidsongeschikt bent wijzigt.
vragen
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? U kunt altijd contact opnemen met het serviceteam.