Te weinig pensioen ontvangen? U krijgt een nabetaling

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u te weinig pensioen heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat wij nieuwe gegevens of informatie hebben ontvangen. Of omdat er in uw persoonlijke situatie iets is veranderd.

Elke maand krijgen wij aangepaste gegevens door

Bijvoorbeeld van:

  • uw werkgever
  • uw gemeente
  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Op basis van deze aangepaste gegevens, passen wij uw pensioen met terugwerkende kracht aan. Het kan zijn dat u te weinig pensioen heeft ontvangen.

Heeft u te weinig pensioen ontvangen?

Bijvoorbeeld van:

  • uw werkgever
  • uw gemeente
  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Op basis van deze aangepaste gegevens, passen wij uw pensioen met terugwerkende kracht aan. Het kan zijn dat u te weinig pensioen heeft ontvangen.

Een nabetaling kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, zorgtoeslag of andere uitkeringen die u ontvangt. Neem contact op met uw uitkeringsinstantie om te zien welke gevolgen dit zijn. Voor de huurtoeslag kunt u de Belastingdienst vragen de nabetaling als ‘bijzonder inkomen’ te zien. Als de Belastingdienst hiermee instemt, dan telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. Voor meer informatie neemt u contact op met de Belastingdienst.

Lees meer over de gevolgen voor toeslagen en uitkeringen

Een nabetaling kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. 

Met de "middelingsregeling" van de Belastingdienst kunt u uw inkomen over 3 jaar middelen. U kunt dan een hoger inkomen in een bepaald jaar voor de belastingaangifte verdelen over 3 aaneengesloten jaren. Het belastbare inkomen per jaar wordt dan mogelijk lager. En daardoor valt uw inkomen eventueel in een lager belastingtarief. Voor meer informatie en de voorwaarden neemt u contact op met de Belastingdienst.

Lees meer over de gevolgen voor uw aanslag inkomstenbelasting