Gevolgen van een hoger pensioen of nabetaling voor uw aanslag inkomstenbelasting

Als u een hoger pensioen krijgt of een nabetaling, dan kan dat gevolgen hebben voor uw aanslag inkomstenbelasting. Die kan hoger worden.

Daarom brengen wij graag de middelingsregeling van de Belastingdienst onder uw aandacht. De middelingsregeling kan voordelig voor u zijn. De regeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben. Middeling heeft geen invloed op de toegepaste heffingskortingen. U kunt zelf een verzoek tot middeling indienen bij de Belastingdienst. 

Op Belastingdienst.nl leest u hoe middeling werkt en hoe u bij de Belastingdienst een verzoek om een middelingsteruggave kunt indienen. 

Belangrijk:
 krijgt u bijvoorbeeld in 2021 een nabetaling? Dan kunt u pas in 2022 een middelingsverzoek indienen. Dat komt omdat eerst het fiscale jaar 2021 definitief moet worden vastgesteld. Dat zal pas gebeuren in 2022.

Een nabetaling of hoger pensioen kan ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen of andere uitkeringen die u krijgt.

Lees meer over deze gevolgen.