Gevolgen van een hoger pensioen of nabetaling voor toeslagen of andere uitkeringen

Als u een nabetaling of een hoger maandelijks pensioen krijgt, kan dit financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of andere uitkeringen die u krijgt.

Doordat u een nabetaling of hoger pensioen krijgt, stijgt uw jaarinkomen. Hierdoor kan het zijn dat uw toeslag of uitkering te hoog is vastgesteld. De Belastingdienst of de instantie die de uitkering betaalde, kan dan geld aan u terugvragen. Uw recht op toeslagen kan ook in het geheel komen te vervallen.

Het is belangrijk dat u zich hierover laat informeren.

Vraag het na!

  • Als u meer wilt weten over de gevolgen voor uw uitkering, dan kan uw uitkeringsinstantie u hierover meer vertellen. 
  • Voor de gevolgen voor de toeslagen kunt u bellen met de BelastingTelefoon via 0800 0543 (gratis). U kunt de Belastingdienst vragen de nabetaling als ‘bijzonder inkomen’ buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag. Als de Belastingdienst hiermee instemt, dan telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag.

Lees ook over de gevolgen voor uw aanslag inkomstenbelasting.