Nettopensioenregeling

Onze pensioenregeling kent in 2017 een maximumgrens van €103.317. Is uw pensioengevend loon hoger dan dit bedrag? Dan bouwt u niet automatisch over uw hele loon pensioen op. Hierdoor valt uw pensioen straks lager uit. SPW biedt een oplossing. Met de nettopensioenregeling kunt u toch pensioen blijven opbouwen over uw loon boven dit bedrag.

De nettopensioenregeling is een aanvullende regeling. U bepaalt zelf of u deze regeling wel of niet afsluit. En voor welk percentage u de pensioenopbouw voortzet. De premie wordt betaald vanuit uw nettoloon. Daarom noemen we dit de nettopensioenregeling. Over het saldo van het gespaarde of belegde bedrag hoeft u geen belasting te betalen. U kunt elk willekeurig moment stoppen. Het opgebouwde kapitaal zetten we uiterlijk op uw pensioendatum om in pensioen.
 • U beperkt uw pensioentekort. Dit geldt niet alleen voor uw eigen pensioen. Maar ook voor het nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • U beslist zelf voor welk percentage (25%, 50%, 75% of 100%) u de pensioenopbouw voortzet. Deze keuze kunt u één keer per jaar aanpassen.
 • De nettopensioenregeling is op basis van een premieovereenkomst. Jaarlijks spreken we een bepaalde premie af.
 • De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd. En de premieafdracht loopt via uw werkgever. 
 • De premie wordt belegd. Hiermee bouwt u een kapitaal op. Het uiteindelijke kapitaal zetten we op uw pensioendatum om in pensioen. De hoogte van dit pensioen is fiscaal gemaximeerd. U betaalt geen belasting over deze pensioenuitkering.
 • De nettopensioenregeling loopt uiterlijk tot uw 67e. Of tot uw pensioengevend loon minder is dan €103.317.
 • De uitkering van zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen is vrij van belasting. 
 • Het partnerpensioen is een levenslange uitkering voor uw partner na uw overlijden. Deze is inclusief voorwaardelijke indexering. 
 • U betaalt geen premie als u arbeidsongeschikt raakt, maar blijft wel premievrij pensioen opbouwen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.
 • Gebruik de rekenhulp om te zien wat de nettopensioenregeling u kost en welk kapitaal u kunt bereiken. U kunt vervolgens meteen een aanvraagformulier printen. Wilt u dit aanvragen? Onderteken het formulier en stuur dit op.
 • Bent u nieuw in dienst? Meld u binnen drie maanden aan nadat u in dienst bent gekomen. U wordt dan niet medisch gekeurd.
 • Meldt u zich na drie maanden aan? Dan vragen wij u een medische verklaring toe te sturen Lees meer over de nettopensioenregeling
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de nettopensioenregeling niet af te sluiten. Houdt er dan rekening mee dat u pensioen opbouwt over een lager loon en het opbouwpercentage in de flexpensioenregeling lager is. Hierdoor is uw premie lager en is uw nettoloon hoger.