Nettopensioenregeling

Onze pensioenregeling kent in 2020 een maximumgrens van €110.111. Is uw pensioengevend loon hoger dan dit bedrag? Dan bouwt u niet automatisch over uw hele loon pensioen op. Hierdoor valt uw pensioen straks lager uit. SPW biedt een oplossing. Met de nettopensioenregeling kunt u toch pensioen blijven opbouwen over uw loon boven €110.111.

Heeft u vragen over de nettopensioenregeling? Neem contact met ons op.

De nettopensioenregeling is een aanvullende regeling. U bepaalt zelf of u deze regeling wel of niet afsluit. En voor welk percentage u dit aanvullende pensioen opbouwt. De premie wordt betaald vanuit uw nettoloon. Daarom noemen we dit de nettopensioenregeling. 

Over het saldo van het gespaarde of belegde bedrag hoeft u geen belasting te betalen. U kunt elk willekeurig moment stoppen. Het opgebouwde kapitaal zetten we uiterlijk op uw pensioendatum om in pensioen.

Nettopensioen

 • U beperkt uw pensioentekort. Dit geldt niet alleen voor uw eigen pensioen. Maar ook voor het nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • U beslist zelf voor welk percentage (25%, 50%, 75% of 100%) u dit pensioen opbouwt. Deze keuze kunt u één keer per jaar aanpassen.
 • De nettopensioenregeling loopt uiterlijk tot uw 68e. Of tot uw pensioengevend loon minder is dan €110.111.

De uitkering

 • De premie wordt belegd. Hiermee bouwt u een kapitaal op. Het uiteindelijke kapitaal zetten we op uw pensioendatum om in pensioen. De hoogte van dit pensioen is fiscaal gemaximeerd. 
 • De uitkering van zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen is vrij van belasting. 
 • Ieder jaar bekijkt SPW of het mogelijk is uw pensioenuitkering te verhogen. Dat noemen we 'toeslagverlening'
 • Het partnerpensioen is een levenslange uitkering voor uw partner na uw overlijden. Deze is inclusief voorwaardelijke indexering. 

De premie

 • De nettopensioenregeling is op basis van een premieovereenkomst. Jaarlijks spreken we een bepaalde premie af.
 • De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd. En de premieafdracht loopt via uw werkgever. 
 • U betaalt geen premie als u arbeidsongeschikt raakt, maar blijft wel premievrij pensioen opbouwen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.
Lees meer over de nettopensioenregeling in onze productwijzer. Dit is de productwijzer uit 2018. De productwijzer 2020 vindt u binnenkort op deze pagina. 
 • Neem contact met ons op om te zien wat de nettopensioenregeling u kost en welk kapitaal u kunt bereiken.
 • Bent u nieuw in dienst? Meld u binnen zes maanden aan nadat u in dienst bent gekomen. U wordt dan niet medisch gekeurd.
 • Meldt u zich na zes maanden aan? Dan vragen wij u een medische verklaring toe te sturen.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de nettopensioenregeling niet af te sluiten. Hierdoor is uw premie lager en is uw nettoloon hoger. Houdt er dan wel rekening mee dat u alleen pensioen opbouwt over uw pensioengevend loon tot €110.111. Ook bent u niet verzekerd voor extra nabestaandenpensioen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Tenzij u andere voorzieningen treft om dit op te vangen.

Als u met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij SPW, koopt u een nettopensioenuitkering in. U koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd. U koopt in tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt. De meest recente inkooptarieven vindt u in dit overzicht.

Variabele opslag

Vanaf de introductie van de nettopensioenregeling moest SPW een vaste opslag berekenen als u een nettopensioenuitkering inkocht. Dit was wettelijk verplicht voor alle pensioenfondsen. De hoogte van de opslag was afgestemd op het eigen vermogen van het fonds en bedroeg circa 25%. In 2018 is deze vaste opslag vervallen. De opslag is nu variabel, met een minimum van circa 4%. Afhankelijk van de financiële situatie van SPW (de ‘dekkingsgraad’) betaalt u een hogere of lagere opslag.

Partnerpensioen

Heeft u een partner, dan gaat na uw overlijden het partnerpensioen in per de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. De ingangsdatum van het nettopartnerpensioen is hiermee gelijk aan de ingangsdatum van het partnerpensioen uit de basisregeling.

De hoogte van het nettopensioen wordt aan de hand van de waarde van de beleggingen op moment van pensioneren vastgesteld. De waarde kan pas worden bepaald nà het verstrijken van de pensioendatum. Hierdoor ontvangt u het nettopensioen later dan het reguliere flexpensioen. Het nettopensioen wordt dan met terugwerkende kracht uitgekeerd. Daarnaast zullen de flexibele keuzes die u gemaakt heeft bij de aanvraag van het flexpensioen aangehouden worden.