Nettopensioenregeling

Onze pensioenregeling kent in 2018 een maximumgrens van €105.075. Is uw pensioengevend loon hoger dan dit bedrag? Dan bouwt u niet automatisch over uw hele loon pensioen op. Hierdoor valt uw pensioen straks lager uit. SPW biedt een oplossing. Met de nettopensioenregeling kunt u toch pensioen blijven opbouwen over uw loon boven dit bedrag.

De nettopensioenregeling is een aanvullende regeling. U bepaalt zelf of u deze regeling wel of niet afsluit. En voor welk percentage u de pensioenopbouw voortzet. De premie wordt betaald vanuit uw nettoloon. Daarom noemen we dit de nettopensioenregeling. 

Over het saldo van het gespaarde of belegde bedrag hoeft u geen belasting te betalen. U kunt elk willekeurig moment stoppen. Het opgebouwde kapitaal zetten we uiterlijk op uw pensioendatum om in pensioen.

Nettopensioen

 • U beperkt uw pensioentekort. Dit geldt niet alleen voor uw eigen pensioen. Maar ook voor het nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • U beslist zelf voor welk percentage (25%, 50%, 75% of 100%) u de pensioenopbouw voortzet. Deze keuze kunt u één keer per jaar aanpassen.
 • De nettopensioenregeling loopt uiterlijk tot uw 68e. Of tot uw pensioengevend loon minder is dan €105.075.

De uitkering

 • De premie wordt belegd. Hiermee bouwt u een kapitaal op. Het uiteindelijke kapitaal zetten we op uw pensioendatum om in pensioen. De hoogte van dit pensioen is fiscaal gemaximeerd. 
 • De uitkering van zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen is vrij van belasting. 
 • Ieder jaar bekijkt SPW of het mogelijk is uw pensioenuitkering te verhogen. Dat noemen we 'toeslagverlening'
 • Het partnerpensioen is een levenslange uitkering voor uw partner na uw overlijden. Deze is inclusief voorwaardelijke indexering. 

De premie

 • De nettopensioenregeling is op basis van een premieovereenkomst. Jaarlijks spreken we een bepaalde premie af.
 • De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd. En de premieafdracht loopt via uw werkgever. 
 • U betaalt geen premie als u arbeidsongeschikt raakt, maar blijft wel premievrij pensioen opbouwen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.
 Lees meer over de nettopensioenregeling in onze productwijzer. 
 • Gebruik de rekenhulp om te zien wat de nettopensioenregeling u kost en welk kapitaal u kunt bereiken. U kunt vervolgens meteen een aanvraagformulier printen. Wilt u dit aanvragen? Onderteken het formulier en stuur dit op.
 • Bent u nieuw in dienst? Meld u binnen zes maanden aan nadat u in dienst bent gekomen. U wordt dan niet medisch gekeurd.
 • Meldt u zich na zes maanden aan? Dan vragen wij u een medische verklaring toe te sturen.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de nettopensioenregeling niet af te sluiten. Hierdoor is uw premie lager en is uw nettoloon hoger. Houdt er dan wel rekening mee dat u alleen pensioen opbouwt over uw pensioengevend loon tot € 105.075. Ook bent u niet verzekerd voor extra nabestaandenpensioen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Tenzij u andere voorzieningen treft om dit op te vangen.

Vanaf 1 januari 2018 is het nettopensioenreglement van SPW aangepast. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen. Lees het volledige nettopensioenreglement 2018.

De aftoppingsgrens is € 105.075

In 2018 bouwt u in de SPW-basisregeling pensioen op over uw salaris tot € 105.075. Dat betekent dat u dit jaar in de nettopensioenregeling pensioen opbouwt over uw salaris boven deze aftoppingsgrens.

De pensioenleeftijd is verhoogd naar 68

De pensioenleeftijd geeft aan op welke leeftijd het te bereiken ouderdomspensioen wordt berekend. De pensioenleeftijd is in 2018 verhoogd van 67 naar 68. De maximale premie-inleg voor is daardoor iets verlaagd ten opzichte van 2017. 

Het verhogen van de pensioenleeftijd wil niet zeggen dat u later met pensioen moet gaan. Dat kan nog steeds vanaf 55 jaar. U kiest zelf wanneer u met pensioen gaat. Als u eerder of later dan de pensioenleeftijd met pensioen gaat, dan wordt uw pensioen omgerekend.

Het partnerpensioen gaat na uw overlijden eerder in

Heeft u een partner, dan gaat na uw overlijden het partnerpensioen eerder in. Het partnerpensioen ging in per de eerste van de maand na overlijden. Maar gaat nu in per de eerste van de maand waarin u overlijdt. 

De ingangsdatum van het nettopartnerpensioen is hiermee gelijk aan de ingangsdatum van het partnerpensioen uit de basisregeling.

Premiestaffel en actuariële factoren 2018

In het nettopensioenreglement vindt u de gewijzigde premiestaffel (en andere actuariële factoren). Op basis van de aangepaste premiestaffel en actuariële factoren berekenen we de hoogte van uw risicopremie en premie-inleg in 2018.

De vaste opslag vervalt

Vanaf de introductie van de nettopensioenregeling moest SPW een vaste opslag berekenen als u een nettopensioenuitkering inkocht. Dit was wettelijk verplicht voor alle pensioenfondsen. De hoogte van de opslag was afgestemd op het eigen vermogen van het fonds en bedroeg circa 25%. 

Sinds januari 2018 is deze vaste opslag vervallen. De opslag is nu variabel, met een minimum van circa 4%. Afhankelijk van de financiële situatie van SPW (de ‘dekkingsgraad’) betaalt u een hogere of lagere opslag.

Beheerkosten zijn verlaagd

U betaalt SPW voor het beheren en beleggen van uw kapitaal. Deze kosten worden in mindering gebracht op uw kapitaal en zijn onder meer afhankelijk van uw leeftijd. 

De beheerkosten zijn in 2018 verlaagd. In 2017 betaalde u tussen ongeveer 0,16% en 0,26% van uw kapitaal. In 2018 tussen 0,15% en 0,26%.

Inkoopfactoren per kwartaal bepaald

De inkoopfactoren waarmee we uw nettopensioen berekenen, worden voortaan ieder kwartaal bepaald. Dit was eerst eens per jaar. De inkoopfactoren worden in 2018 gewijzigd per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De inkoopfactoren per 1 januari neemt SPW op in het nettopensioenreglement. De inkoopfactoren van de volgende kwartalen worden op de pagina met reglementen gepubliceerd, onder het kopje 'pensioenreglementen'. 

Bij de omzetting van het opgebouwde kapitaal in een nettopensioenuitkering houden we rekening met de inkoopfactoren zoals die op dat moment gelden.