Waarom een vernieuwd pensioenstelsel?

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of beginnen voor zichzelf. Daarom heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe pensioenafspraken.

We worden gemiddeld steeds ouder

Iedere maand betaalt u premie voor het opbouwen van pensioen. Toen de gepensioneerden van nu begonnen met sparen, was de levensverwachting 75 jaar. Maar we worden tegenwoordig gemiddeld steeds ouder. Dat betekent dat de ouderen van nu veel langer van hun pensioen genieten. Pensioenfondsen betalen dus meer en langer pensioen dan van tevoren was berekend.

De arbeidsmarkt is veranderd

Nu is het zo dat jongeren en ouderen evenveel premie betalen en ook evenveel pensioen opbouwen. Maar de premie van jongeren kan langer worden belegd en levert daardoor meer op. Dit systeem werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. 

Maar tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan. Of werken ze soms een tijdje niet of minder, om daarna weer ergens in loondienst aan de slag te gaan of voor zichzelf te beginnen. Het is belangrijk dat het vernieuwde pensioenstelsel hierop aansluit.

Pensioenen gaan meebewegen met de economische situatie

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat het pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaag gaan.