Tijdlijn vernieuwd pensioenstelsel

De overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel verloopt over meerdere jaren. Achter de schermen bereiden wij alles zorgvuldig voor, zodat de overgang zo soepel mogelijk voor u verloopt. De belangrijkste momenten voor de overstap naar het nieuwe stelsel per jaar vindt u in de tijdlijn.

2022

Eind 2022: De Tweede Kamer stemt in met de nieuwe regels
Net voor het kerstreces, op 22 december 2022, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen.

2023

2023: Wet aangenomen in de Eerste Kamer
Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. 

2023: Besluit sociale partners
Sociale partners in de branche maken een definitieve keuze voor het type pensioenregeling voor de medewerkers van woningcorporaties.

1 juli 2023: Ingangsdatum Wet toekomst pensioen
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is definitief vastgesteld. Er is duidelijkheid over de financiële spelregels voor de overgangsperiode.

2024

Uiterlijk 2024: Duidelijkheid over de nieuwe pensioenregeling
In 2024 is er duidelijkheid over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners beslissen onder meer of en hoe de bestaande pensioenen overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel. Ook kijken ze naar de hoogte van de premie, en hoe risico’s worden gedeeld.

2025

2025: Voorbereiding op de overstap
SPW bereidt zich voor op de overstap. Dit gebeurt vooral achter de schermen. Denk aan het aanpassen van de pensioenadministratie en alle communicatie over de nieuwe pensioenregeling.

1 januari 2025: Verwachte ingangsdatum bedrag ineens
De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetvoorstel van bedrag ineens nog goedkeuren. De nieuwe pensioenkeuze gaat op zijn vroegst 1 januari 2025 in. Meer informatie over bedrag ineens kunt u hier terugvinden.

2026

1 januari 2026: SPW stapt over op de nieuwe regels
SPW stapt per 1 januari 2026 over naar de nieuwe pensioenregeling. Dit is het moment dat de nieuwe regels gaan gelden voor alle deelnemers, zowel de werkenden als de gepensioneerden.

2028

Uiterlijk 1 januari 2028: het vernieuwde pensioenstelsel gaat in
Uiterlijk op deze datum stappen alle pensioenfondsen over naar het vernieuwde pensioenstelsel.